TNN online ด่วน! สตูลพบนร.ติดโควิด ยก 1 อาคารเรียน เป็นศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน! สตูลพบนร.ติดโควิด ยก 1 อาคารเรียน เป็นศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยง

ด่วน! สตูลพบนร.ติดโควิด ยก 1 อาคารเรียน เป็นศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยง

สฟป.สตูล พบเด็กติดโควิด 4 ราย ในโรงเรียนเดียวกัน ล่าสุดยก 1 อาคารเรียน เป็นศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน 46 คน และส่งกักตัว IQ อบต. ละงู 13 ราย หลังเปิด on-site ไม่กี่วัน ต้องจัดระบบเฝ้าระวัง และการเรียนการสอนใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอละงู ภายใต้การดูแลของ สำนักงาน สพป.สตูล หลังที่พบเด็กนักเรียนติดโควิด- 19 ที่มาจากผู้ปกครอง 4 ราย จนทำให้เพื่อนในชั้นเรียนต้องเข้ากักตัวที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หลังจากที่ รร.ในพื้นที่ดังกล่าวที่เปิดจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา


และหลังเปิดเรียนพบนักเรียนติดเชื้อโควิด 4 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.64 นักเรียน ป.4/2 ติดเชื้อโควิด-19 จากบุคคลในครอบครัว 1 คน กลับไปรักษาตัวที่บ้านกับครอบครัว และ จนทำให้เพื่อนในชั้นเรียน นักเรียน ป.4/2 เป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องไปกักตัวที่ LQ อบต.ละงู ทั้งสิ้น 13 คน

และใน วันที่ 19 พ.ย.64 ได้พบนักเรียน ป.1/2 ติดเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัว 1 คน รักษาตัวอยู่ที่บ้านกับครอบครัว -นักเรียน ป.1/2 กลุ่มเสี่ยงในห้องเรียน ก็ได้ กัก ตัวที่ LQ รร. (โดยใช้โรงเรียนทำเป็นที่กักตัว ) 14 คน


และต่อมา ในวันที่ 20 พ.ย. 64 -นักเรียน ป.6/2 ติดเชื้อโควิด- 19 จาก คนในครอบครัว 1 คน รักษาตัวที่บ้านกับครอบครัว -นักเรียน ป.6/2 กลุ่มเสี่ยง กักตัวที่ LQ รร.(โดยใช้โรงเรียนทำเป็นที่กักตัว ) 12 คน


และ วันที่ 22 พ.ย.64 นักเรียน ป.6/1 ติดเชื้อโควิด 1 คน รักษาตัว ที่บ้านกับครอบครัว -นักเรียน ป.6/1 กลุ่มเสี่ยงกักตัวที่ LQ(โดยใช้โรงเรียนทำเป็นที่กักตัว ) 13 คน -ครูกลุ่มเสี่ยงกักตัวดูแลนักเรียนที่ LQ(โดยใช้โรงเรียนทำเป็นที่กักตัว ) 7 คน รวมกักตัวที่ LQ รร. 46 คนข้อมูลโรงเรียนแห่งนี้ ได้ทำการเปิดเรียน On Site ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 2.พบเด็กติดโควิด จำนวน 4 คน 3.กักตัวที่ LQ อบต.ละงูจำนวน 13 คน 4.กักตัวที่LQ รร. จำนวน 46 คน 5.นักเรียน รร. มีทั้งหมด 346 คน มีครู 19 คน โดยทางโรงเรียนจัดอาคารเรียน 1 อาคารเป็นสถานที่กักตัวแยก ห่างออกไป โดยใช้อาคารอีก 1 อาคารเปิดสอนเรียนปกติ


ด้านนี้ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยม เป็นกำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค แก่นักเรียน และครูที่กักตัว และได้เปิดเผยกับทางทีมข่าวว่า นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่ LQ รร.ดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูกลุ่มเสี่ยง ตามปกติ


ส่วนนักเรียนกลุ่มปกติในชั้นปฐมวัย มาเรียนตามปกติทุกวันโดยมาครึ่งวันเช้า เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน ส่วนนักเรียนกลุ่มปกติที่เหลือชั้น ป.1-5 ก็เปิดเรียนปกติ โดยสลับการมาเรียนชั้น ป.1-3 และ ป.4-5 มาเรียน แบบสลับ วันเว้นวัน เหมือนเดิม จนถึงสิ้นเดือน พ.ย.64 หลังจากนั้นถ้าเหตุการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จะจัดให้มีการมาเรียนปกติทุกชั้นทุกวัน


ด้านนายสามารถ จันมา ผอ.รร.แห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า ตอนนี้เร่งทำความเข้าใจ เด็กนักเรียน และผู้ปกครองในกลุ่มที่ไม่ติดโควิด- 19 และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ในด้านความปลอดภัยของโรงเรียนที่ใช้อีก 1 อาคารเรียนเปิดสอน On Site ส่วนอาคารเรียนที่ใช้กักตัวกลุ่มผู้เสี่ยงสูง อยู่ห่างมาก โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนด้วย เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนต้องเครียด มีกิจกรรมให้ทำต่อเนื่อง เสมือนมาเข้าค่ายอาสา 14 วัน และที่สำคัญได้สร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้านรอบโรงเรียนอาศัยอยู่ได้มั่นใจ ว่าโรงเรียนแห่งนี้ปลอดภัย เชื้อโควิด-19 ไม่แพร่ระบาดภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.สตูล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง