TNN online ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลาฉีดไฟเซอร์เข็ม 1 สำหรับเด็ก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลาฉีดไฟเซอร์เข็ม 1 สำหรับเด็ก

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขยายเวลาฉีดไฟเซอร์เข็ม 1 สำหรับเด็ก

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศขยายเวลาฉีด "ไฟเซอร์" เข็ม 1 เด็กอายุ 12-18 ปี ถึง 7 ธ.ค.นี้

วันนี้( 22 พ.ย.64) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศ ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 1ชนิดวัคซีน ไฟเซอร์ (pfizer) สำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552) โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใดทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

สามารถขอรับบริการ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 ธันวาคม 2564 ประตู 1 ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยาภาพจาก TNN Online/AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง