TNN online (คลิป) เปิดข้อเท็จจริง ถุงมือยางเพิ่มความเสี่ยงโควิด

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) เปิดข้อเท็จจริง ถุงมือยางเพิ่มความเสี่ยงโควิด

(คลิป) เปิดข้อเท็จจริง ถุงมือยางเพิ่มความเสี่ยงโควิด

เวลาที่เราไปร้านอาหาร หลายคนอาจรู้สึกปลอดภัยจากโควิดเมื่อเห็นพนักงานสวมใส่ถุงมือยาง ล่าสุด นพ. ยง ภู่วรวรรณ เปิดเผยว่าความเข้าใจดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อน โดยการใส่ถุงมือยางอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยง เรื่องนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไร และเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ติดตามพร้อมกันจากคุณชวัลน์ จันทร์ทรัพย์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง