TNN online กทม.เปิดศูนย์ไทย-ญี่ปุ่น ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-3 ทุกกลุ่มทุกสัญชาติ จองคิวเลย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.เปิดศูนย์ไทย-ญี่ปุ่น ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-3 ทุกกลุ่มทุกสัญชาติ จองคิวเลย!

กทม.เปิดศูนย์ไทย-ญี่ปุ่น ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-3 ทุกกลุ่มทุกสัญชาติ จองคิวเลย!

กทม.เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1-3 ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ รองรับผู้รับได้วันละ 2,000 คน/วัน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

วันนี้ (19 พ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายประกาศเดินหน้าเปิดประเทศแบบปลอดภัย (Smart Entry) เช่น มาตรการ SHA+ และ COVID Free Setting หรือการตรวจ ATK เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด

กรุงเทพมหานคร โดยพล.ต.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมอบนโยบายให้สำนักอนามัย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 64 เพื่อให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ดังนี้

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็ม จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก

เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป

กทม.เปิดศูนย์ไทย-ญี่ปุ่น ฉีดวัคซีนโควิด ทุกกลุ่มทุกสัญชาติ

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ดังกล่าว สามารถรองรับผู้รับบริการได้ประมาณวันละ 2,000 คน/วัน โดยแบ่งช่องทางการรับวัคซีน 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 เป็นการนัดหมายแบบองค์กร (Group vaccination)

เช่น กลุ่มพนักงาน จากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงานจากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันจำนวนของผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ในลักษณะของการนัดหมายแบบองค์กร (Group vaccination) มียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 6,832 คน

เป็นคนไทย จำนวน 3,152 คน และเป็นคนต่างชาติ อาทิ เมียนมา กัมพูชา และลาว จำนวน 3,680 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 18.00 น.)

กทม.เปิดศูนย์ไทย-ญี่ปุ่น ฉีดวัคซีนโควิด ทุกกลุ่มทุกสัญชาติ

ช่องทางที่ 2 เป็นการนัดหมายผ่าน “แอป QueQ” สำหรับประชาชนทั่วไป

เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 64 สำหรับกลุ่มนี้จะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 20 พ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

1. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ หรือคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลด Android คลิก > https://play.google.com IOS คลิก > https://apps.apple.com

2. เข้าแอปพลิเคชัน QueQ เลือก “บริการสาธารณะ”

3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19 อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง”

4. กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง กดต่อไป

5. เลือกวันที่รับบริการ และเวลาที่ต้องการ กดยืนยัน

ทั้งนี้ หลังจากเริ่มเปิดลงทะเบียนจองคิวนัดหมายผ่าน “แอป QueQ” มีผู้สนใจจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวนกว่า 300 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 11.00 น.) โดยระหว่างนี้ มีประชาชนทยอยเข้าระบบลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

กทม.เปิดศูนย์ไทย-ญี่ปุ่น ฉีดวัคซีนโควิด ทุกกลุ่มทุกสัญชาติ

ทั้งนี้ สำนักอนามัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยนัดหมายการรับบริการวัคซีนตามช่องทางที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883 ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี และพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาแบบ Home School ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน ซึ่งเปิดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google form ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา กำหนดวันให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 64 เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค. 64

โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 เป็นวันแรกในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้แก่เด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form จำนวน 545 คน โดยมีคณะผู้บริหารสำนักอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร บริเวณอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง


ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ข่าวแนะนำ