TNN online (คลิป) โรงเรียนเอกชนลำปางปิดด่วนโควิดระบาด - อุบลฯเจอคลัสเตอร์รถรับส่งนักเรียน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) โรงเรียนเอกชนลำปางปิดด่วนโควิดระบาด - อุบลฯเจอคลัสเตอร์รถรับส่งนักเรียน

(คลิป) โรงเรียนเอกชนลำปางปิดด่วนโควิดระบาด - อุบลฯเจอคลัสเตอร์รถรับส่งนักเรียน

สถานการณ์โควิด-19 ในหลายจังหวัดยังน่าห่วง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในสถานศึกษา หลังจากมีการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site เช่น ที่จังหวัดอุบลราชธานี พบนักเรียนติดเชื้อแล้วลามไปยังโรงเรียนอื่น สาเหตุมาจากนักเรียนนั่งรถรับส่งคันเดียวกัน ขณะนี้พบกลุ่มเสี่ยงกระจายไปหลายโรงเรียน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง