TNN online เช็กเงื่อนไขล่าสุด! เดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ทางน้ำ-ทางอากาศ-ทางบก มีอะไรบ้าง?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเงื่อนไขล่าสุด! เดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ทางน้ำ-ทางอากาศ-ทางบก มีอะไรบ้าง?

เช็กเงื่อนไขล่าสุด! เดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ทางน้ำ-ทางอากาศ-ทางบก มีอะไรบ้าง?

ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต เปิดเงื่อนไขกรณึผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ต้องมีเอกสารและปฏิบัติตัวอย่างไร เริ่มมีผล 16 พ.ย.64 เป็นต้นไป

วันนี้ (16 พ.ย.64) ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต เปิดคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 และ คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7190/2564 (คำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม) กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

กรณีอายุไม่เกิน 6 ปี

ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 สามารถเข้า - ออกได้ตามปกติ (เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล)

กรณีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป - ผู้ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี

ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

กรณีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป - ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

ต้องที่ได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

กรณี อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตามที่จังหวัดกำหนด หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

กรณีผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน

แสดงหลักฐานอาการป่วย สามารถเดินทางเข้า - ออก ได้

เปิดเงื่อนไขเดินทางเข้า จ.ภูเก็ต ทางน้ำ-ทางอากาศ-ทางบก ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง?

นอกจากนี้ ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทุกคนต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

ทั้งนี้ รายชื่อวัคซีนที่จังหวัดกำหนด ได้แก่

- ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม

- ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม

- แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม

- ไฟเซอร์ (Pfizer) ครบ 2 เข็ม

- โมเดอร์นา (Moderna) ครบ 2 เข็ม

- สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม

- วัคซีนสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

- จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน

กล่าวโดยสรุปคือ หากผู้ที่เดินทางเข้าจ.ภูเก็ต ฉีดวัคซีนไม่ครบตามที่จังหวัดกำหนด หรือไม่เคยฉีด "ต้องมีผลตรวจเป็นลบ" จึงจะสามารถเข้าภูเก็ตได้

อย่างไรก็ตาม คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต

ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง