TNN online โควิดภูเก็ต พบป่วยรายใหม่ 50 คน จากแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โควิดภูเก็ต พบป่วยรายใหม่ 50 คน จากแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย

 โควิดภูเก็ต พบป่วยรายใหม่ 50 คน จากแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 (ระลอก เมษายน 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 ราย และผู้ติดเชื้อแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 (ระลอก เมษายน 64) ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 14 พฤศจิกายน 2564

 โควิดภูเก็ต พบป่วยรายใหม่ 50 คน จากแซนด์บ็อกซ์ 1 ราย


ผู้ติดเชื้อT&G = 0 ราย

ผู้ติดเชื้อรับจากตจว = 1 ราย


รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด = 16,303ราย

ติดเชื้อภายในจังหวัด = 16,010ราย

ผู้ติดเชื้อโครงการรับกลับมารักษา = 42 ราย

ผู้ติดเชื้อรับจาก ตจว = 11 ราย

ผู้ติดเชื้อลูกเรือ ตปท = 19 ราย

ผู้ติดเชื้อตปท. = 16 ราย

ผู้ติดเชื้อ Sandbox = 236 ราย

ผู้ติดเชื้อT&G = 11 ราย


ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน = 77 ราย

ผู้ติดเชื้อส่งต่อ ตจว = - ราย

เสียชีวิต = 1 รายนอกจากนี้ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์อานนท์ แก้วบำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและ ซอยบางลา ตำบลป่าตอง เพื่อตรวจเยี่ยมและรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือน ให้กับผู้ประกอบการและประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19ข้อมูล : สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ภาพ : สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง