TNN online โคราช สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยง คลัสเตอร์งานบุญ หลังพบยอดติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โคราช สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยง คลัสเตอร์งานบุญ หลังพบยอดติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

โคราช สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยง คลัสเตอร์งานบุญ หลังพบยอดติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

โคราช ห่วงคลัสเตอร์งานบุญ ติดเชื้อลามไม่หยุด สั่งปิดหมู่บ้านเสี่ยง หวั่นควบคุมสถานการณ์ยาก

14 พฤศจิกายน 64 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่นิ่งเนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวัน โดยศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่


พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 123 ราย เป็นการติดเชื้อกันเองในพื้นที่จังหวัด 116 ราย และติดเชื้อมาจากนอกจังหวัดอีก 7 ราย ซึ่งทำให้ยอดผู้ป่วยโควิด19 สะสมของจังหวัด อยู่ที่ 31,256 ราย ซึ่งรักษาหายแล้ว 29,296 ราย ยังรักษาอยู่ 1,722 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดเสียชีวิตสะสมจึงอยู่ที่ 238 ราย


ทางจังหวัดฯ จึงได้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนต้านโควิด19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 32 อำเภอกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีน จำนวน 2,633,207 ราย สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปได้แล้ว1,524,936 ราย หรือคิดเป็น 57.91% เข็มที่ 2 ฉีดได้ 1,250,796 ราย หรือ 53.45% ,เข็มที่ 3 ฉีดได้ 106,685 ราย หรือ4.05 % รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว 2,882,417 โดส


แต่ทั้งนี้ เมื่อดูรายงานจาก ศบก.อำเภอ ในภาพรวมทั้งจังหวัด จะเห็นได้ว่า ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามาในคลัสเตอร์เก่าบางคลัสเตอร์ และขณะเดียวกัน ก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคลัสเตอร์งานบุญ โดยพบการแพร่กระจายของเชื้อออกไปหลายวง ซึ่งล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 11156/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย


โดยพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 30 ราย


จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านจำนวนมาก ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง จำนวน 99 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 53 ราย จึงมีความจำเป็นต้องต้องควบคุมการแพร่ของเชื้อให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงมีคำสั่งให้ปิดพื้นที่บางส่วนของ บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.


โดยห้ามผู้ใดเข้า-ออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมนี้รวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นการรวมตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยหากฝ่าฝืน ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 และ 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จะต้องระวางโทษตามกฎหมาย


ภาพจาก ผู้สื่อข่าวนครราชสีมา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง