TNN online "หมอยง" เผยข้อมูลฉีดวัคซีนโควิด ปูพื้นด้วยวัคซีนเชื้อตายและตามด้วย mRNA

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"หมอยง" เผยข้อมูลฉีดวัคซีนโควิด ปูพื้นด้วยวัคซีนเชื้อตายและตามด้วย mRNA

หมอยง เผยข้อมูลฉีดวัคซีนโควิด ปูพื้นด้วยวัคซีนเชื้อตายและตามด้วย mRNA

"หมอยง" เผยข้อมูลให้วัคซีนเชื้อตายซิโนแวคเข็มแรก ตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ภูมิต้านทานใกล้เคียงกับการให้วัคซีน mRNA 2 เข็มขัดขวางสายพันธุ์เดลต้าได้สูง

วันนี้ (14พ.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า โควิด 19 การปูพื้นด้วยวัคซีนเชื้อตายและตามด้วย mRNA

ยง ภู่วรวรรณ 13 พฤศจิกายน 2564

เป็นที่ทราบกันดีว่าอาการแทรกซ้อนที่สำคัญของการให้วัคซีน mRNA คือเยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดยเฉพาะผู้ชาย ที่มีอายุน้อย และมักจะเกิดในเข็มที่ 2 ของวัคซีน mRNA

ทางออกอย่างหนึ่งในการที่จะให้วัคซีน mRNA เหลือเข็มเดียว ทำได้เช่นเดียวกับเราสลับวัคซีนเชื้อตายกับไวรัสเวกเตอร์ ที่เราใช้กันอยู่ได้ผลดีมาก

จากการศึกษาของศูนย์วิจัยไวรัส ตามในรูปข้างล่าง เราจะเห็นว่าถ้าให้วัคซีนเชื้อตาย (Sinovac) เป็นเข็มแรกแล้วตามด้วย mRNA (Pfizer) เป็นเข็มที่ 2 ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นได้ใกล้เคียงกับการให้วัคซีน mRNA 2 เข็ม และเมื่อดูปฏิกิริยาการต่อต้านกับสายพันธุ์ Delta แล้ว สามารถขัดขวางสายพันธุ์เดลต้าได้สูงมากเช่นเดียวกัน ใกล้เคียงกับการให้วัคซีน mRNA 2 เข็ม

จากข้อมูลการศึกษาดังกล่าว ขณะนี้กำลังเตรียมการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติม ผลที่ได้นี้จะทำให้ลดการใช้ mRNA เข็มที่ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแทรกซ้อนที่สำคัญ คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดยที่บางประเทศให้ความสำคัญถึงกับแนะนำให้ฉีดวัคซีน mRNA เพียงเข็มเดียว ในผู้ที่มีอายุน้อย โดยเฉพาะต่ำกว่า 29 ปีลงมา

ในอนาคตเมื่อวัคซีนมากพอ และเหลือเฟือ สูตรต่างๆจะเป็นทางเลือก โดยเฉพาะการให้วัคซีนในผู้ชายที่มีอายุน้อย ตามความสมัครใจข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ภาพจาก TNN ONLINEข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง