TNN online เช็กเลย! เชียงใหม่คลายล็อก 4 อำเภอ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเลย! เชียงใหม่คลายล็อก 4 อำเภอ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ

เช็กเลย! เชียงใหม่คลายล็อก 4 อำเภอ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งผ่อนคลายมาตรการโควิด – 19 ใน 4 อำเภอนำร่องด้านการท่องเที่ยว พร้อมสั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ

วันนี้( 7 พ.ย.64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 234/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)

โดยกำหนดให้ “ปิด” สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด, ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต, สวนสนุก และสวนน้ำ รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล หรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

ส่วนโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์, โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ, คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ร้านสัก, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย, สวนสาธารณะ ลานกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง สถานกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่ม ยิม หรือฟิตเนส รวมถึงการใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬา สามารถ “เปิด” ดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting

สำหรับโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ แต่ให้งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


นอกจากนี้ยังได้ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ แคมป์คนงาน หมู่ที่ 7 บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2564 หอพักนายครรชิต ศรีวิชัย เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 บ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี, แคมป์คนงาน สวนลุงเจริญ เลขที่ 188 หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี และบ้านพักแรงงานต่างชาติ เลขที่ 50/2 หมู่ที่ 7 บ้านบวกหัวช้าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ ยังสั่งให้ปิดพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแอ่นใหม่ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2564, ปิดพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 พฤศจิกายน 2564 และปิดพื้นที่หอพักนางพัฒนกิจ (หอพักสีส้ม) เลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 4 – 17 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบข่าวจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ / ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง