TNN online ประมวลภาพ ททท.มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus วัดโพธิ์ - ศาลหลักเมือง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ประมวลภาพ ททท.มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus วัดโพธิ์ - ศาลหลักเมือง

ประมวลภาพ ททท.มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus วัดโพธิ์ - ศาลหลักเมือง

มาตรฐาน SHA Plus เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยกระดับจากมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus ให้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร(วัดโพธิ์) และ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง 2 ที่มีตัวแทนมารับมอบ


โดยมาตรฐาน SHA Plus เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยกระดับจากมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย


ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ การใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่ (New Normal)


การแบ่งประเภทสถานประกอบการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ออกเป็น 10 หมวด ได้แก่

1.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2.โรงแรม/ ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 3.นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5.บริษัทนำเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม 7.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8.กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และ 10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ


สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SHA Plus จะต้องผ่านเกณฑ์ SHA และพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มไม่ต่ำกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานที่อยู่ในส่วนต้อนรับ หรือ Frontline จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลังการเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา(เมื่อวันที่ 5 ..64)


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 13ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง