TNN online 'หมอยง' เปิดข้อมูลคนเคยติดเชื้อโควิด ควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น mRNA

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

'หมอยง' เปิดข้อมูลคนเคยติดเชื้อโควิด ควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น mRNA

'หมอยง' เปิดข้อมูลคนเคยติดเชื้อโควิด ควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น mRNA

'หมอยง' เปิดข้อมูลคนเคยติดเชื้อโควิด แนะกระตุ้นด้วยวัคซีนอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง และควรเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น mRNA

วันนี้ (3พ.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยระบุว่า โควิด-19 วัคซีน ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด ควรได้รับวัคซีนกระตุ้น

การติดเชื้อโควิด-19 ภูมิต้านทานไม่ได้เกิดขึ้นทุกคน

บางคนตรวจพบในระดับต่ำ ไม่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิต้านทานที่เกิดจากวัคซีน

จากการศึกษาของศูนย์ฯ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีภูมิต่ำกว่า ภูมิที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

การป้องกันจากวัคซีน จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าการติดเชื้อ

ดังนั้น เมี่อมีการติดเชื้อจึงเป็นเพียงเหมือนได้วัคซีนเข็มแรก (prime) จึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้น (Boost) เพื่อให้ภูมิอยู่ในระดับสูงเหมือนได้รับวัคซีน 2 เข็ม

จึงแนะนำให้ผู้ที่ติดเชื้อได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง และควรเป็นวัคซีนเข็ม กระตุ้น คือไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA วัคซีน


ข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง