TNN online เช็กอีกรอบ! ผู้ประกันตนแพ้วัคซีนโควิด ได้รับเงินชดเชยเท่าไร?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กอีกรอบ! ผู้ประกันตนแพ้วัคซีนโควิด ได้รับเงินชดเชยเท่าไร?

เช็กอีกรอบ! ผู้ประกันตนแพ้วัคซีนโควิด ได้รับเงินชดเชยเท่าไร?

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนหากเกิดอาการแพ้วัคซีนโควิดขอรับเงินช่วยเหลือได้จ่ายสูงสุด 4 แสนบาท

วันนี้ ( 2 พ.ย. 64 )สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ปลดล็อกให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทย ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 64 โดยทยอยส่งเอกสารคำร้องของผู้ประกันตนที่ยื่นเรื่องไว้กับ สปส. ให้แก่ สปสช. แล้ว เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนโดยเร็ว

เกณฑ์พิจารณา มี 3 ระดับ คือ

- ระดับ 1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท

- ระดับ 2 สูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 240,000 บาท

- ระดับ 3 เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 400,000 บาท

ผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องได้ที่ หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สปสช. เขตพื้นที่ และหากไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330

เช็กอีกรอบ! ผู้ประกันตนแพ้วัคซีนโควิด ได้รับเงินชดเชยเท่าไร?ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก : สปสช.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง