TNN online ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิด walk- in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18ปี วันแรก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิด walk- in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18ปี วันแรก

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อเปิด walk- in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก 12-18ปี วันแรก

บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ซึ่งมีเด็กทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปี ตั้งแต่เวลา 13.00 . ซึ่งมีเด็กทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงเด็กและผู้ปกครองที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อพาลูกหลาน มารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์


ทำให้จำนวนเด็กที่เข้ารับวัคซีนในวันนี้เกินกว่าเป้าหมายที่ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตั้งเป้าไว้ จาก 500 คน เป็น 1,000 คน โดยมีการปรับพื้นที่ในการเข้าฉีดวัคซีนเพิ่ม จากที่กำหนดแค่ประตูที่ 2 ได้ปรับมาอยู่บริเวณประตูที่ 1 เพิ่ม เพื่อรองรับจำนวนเด็กที่ทยอยเดินทางเข้ารับวัคซีนในวันนี้


สำหรับกลุ่มเด็กที่จะเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ในวันนี้ เช่น กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา กศน. กลุ่มเด็กเรียนที่บ้าน หรือกลุ่มเด็กนักเรียนที่ตกหล่นจากระบบในโรงเรียน กลุ่มเด็กที่ผู้ปกครองเพิ่งตัดสินใจในการจะเข้ารับวัคซีน รวมถึงกลุ่มเด็กแรงงานต่างด้าว โดยจะต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน ทั้งเด็กและผู้ปกครอง


ซึ่งเด็กที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้อายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปี จะต้องเตรียมหลักฐานบัตรประชาชนทั้งตัวเด็กเองและผู้ปกครอง หากเด็กคนไหนไม่มีบัตรประชาชนก็ให้นำเอกสารสูติบัตร ติดตัวมาด้วย


เมื่อมาถึงเด็กจะต้องกรอกรายละเอียดบน แบบคัดกรองและแบบแสดงความยินยอมการรับวัคซีนป้องกัน covid-19 โดยผู้ปกครองจะต้องเซ็นยินยอมรับวัคซีนป้องกัน covid-19 ด้วยพร้อมแนบเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ(เมื่อวันที่ 2 ..64)


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 22ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง