TNN online เปิดประเทศวันแรก นักท่องเที่ยวแน่นสนามบินเกาะสมุย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดประเทศวันแรก นักท่องเที่ยวแน่นสนามบินเกาะสมุย

เปิดประเทศวันแรก นักท่องเที่ยวแน่นสนามบินเกาะสมุย

เปิดประเทศวันแรกสนามบินเกาะสมุย นักท่องเที่ยวเดินทางมาคึกคัก โดยแนวโน้มตัวเลขมีอัตราเพิ่มไปในทิศทางที่ดี ผู้ประกอบการต่างเตรียมสถานที่รับนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บรรยากาศเปิดประเทศวันแรก ที่สนามบินเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุย เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย พนักงานสนามบิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


ได้ร่วมกันตรวจเช็กความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาด้วยเครื่องบินโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยบรรยากาศภายในสนามบินเริ่มมีความคึกคักมากขึ้น ในวันแรกที่เปิดประเทศ ซึ่งมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากจากต่างประเทศ โดยมีจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะสมุยเพิ่มขึ้นจากเดินจนเป็นที่น่าพอใจ


ซึ่งในวันนี้เที่ยวบินโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส รับนักท่องเที่ยวมายังสนามบินเกาะสมุยจำนวนทั้งสิ้น 12 ไฟล์ด้วยกัน เป็นเที่ยวบินผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 9 ไฟลท์ และเป็นเที่ยวบินผู้โดยสารจากต่างประเทศจำนวน 3 ไฟลท์ โดยเที่ยวบินพิเศษ ที่รับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามายังเกาะสมุยจำนวน 95 คน และผู้โดยสารภายในประเทศอีก 355 คน ซึ่งเป็นตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมจนเป็นที่น่าพอใจ และมีแนวโน้นนักท่องเที่ยวจองการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เผยถึงมาตรการ การเดินทางเข้าเกาะสมุย และมาตรการ ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการ โดยมาตรการการเดินทางเข้าเกาะสมุย ผู้ที่อยู่ภายในประเทศเดินทางเข้าเกาะสมุย ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส หรือหากยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดส ก็จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง สำหรับในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เมื่อเดินทางเข้ายังสนามบินสมุย ก็จะต้องมีการตรวจเอกสารแสดงผลการรับวัคซีนครบโดส


จากนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็จะทำการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยวีธี RT PCR อีกครั้ง ก่อนที่จะให้เดินทางออกจากอาคารสนามบิน ไปยังโรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจ หากผลตรวจไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องกักตัว ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอง ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้มาตรการของ โควิดฟรีเซตติ้ง ซึ่งเป็นมาตรการโซนท่องเที่ยวปลอดภัย ทั้งทางด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่นร้านอาหารก็ต้องมีการเว้นระยะห่าง พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบโดส รวมถึงโรงแรมที่พักก็เช่นเดียวกัน ถึงจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เองด้วย


ขณะที่ทางด้านนายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีที่หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในเกาะสมุย ได้เริ่มกลับมามีความคึกคักอีกครั้ง โดยหลังมีประกาศเปิดประเทศ ก็มียอดตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน อำเภอเกาะสมุย เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางผู้ประกอบการโรงแรม ร่วมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยเอง ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา แน่นอนตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินเข้ามายังเกาะสมุยเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจบนเกาะสมุยได้กับฟื้นตัวอีกครั้ง

ข่าวแนะนำ