TNN online นทท.สวมชุดพีพีอีเข้าไทยตรวจเอกสารก่อนเดินทางเข้าประเทศ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นทท.สวมชุดพีพีอีเข้าไทยตรวจเอกสารก่อนเดินทางเข้าประเทศ

นทท.สวมชุดพีพีอีเข้าไทยตรวจเอกสารก่อนเดินทางเข้าประเทศ

นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนได้ใส่ชุด PPE ลงจากเครื่องบิน ก่อนเข้าด่านตรวจเอกสาร ซึ่งต้องให้สาธารณสุขตรวจสอบ COE หรือ QR CODE ในด่าน Thailand Pass

เมื่อเวลา 14.40 . นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนได้ใส่ชุด PPE ลงจากเครื่องบิน ก่อนเข้าด่านตรวจเอกสาร ซึ่งต้องให้สาธารณสุขตรวจสอบ COE หรือ QR CODE ในด่าน Thailand Pass ที่จะประกอบด้วยเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส กรรมธรรม์ประกันคุ้มครองอย่างน้อย 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


โดยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งตลอดวันนี้จะมีเที่ยวบินเข้ามาจากต่างชาติทั้งหมด 61 เที่ยวบิน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประมาณ 2,300 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศอีกประมาณ 800 คน


ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องมีผลการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ที่อยู่ภายใน 72 ชั่วโมง เอกสารการจองที่พัก AQ หรือที่พักตามมาตรฐาน SHA+ จากนั้นจึงไปทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และผ่านศุลกากร ไปยังจุดนัดพบเพื่อขึ้นรถและเดินทางไปโรงแรม


โดยนักท่องเที่ยวจะต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะและตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR และพำนักอยู่ในโรงแรม หากผลออกมาไม่ติดเชื้อ จึงจะสามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้ แต่หากตรวจพบว่าติดเชื้อ จะให้เข้าสู่ระบบการรักษาทันที (เมื่อวันที่ 1 .. 2564)ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 21ภาพ

ข่าวแนะนำ