TNN online เช็กรายชื่อ! 63 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนรับเปิดเทอม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กรายชื่อ! 63 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนรับเปิดเทอม

เช็กรายชื่อ! 63 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนรับเปิดเทอม

เปิดเผยรายชื่อ 63 โรงเรียนแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้

วันนี้ ( 24 ต.ค. 64 ) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก โรงเรียนไหน ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนได้บ้าง โดยมีทั้งหมด 63 โรงเรียนแรก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ โดยขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้

เช็กรายชื่อ! 63 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนรับเปิดเทอม


เช็กรายชื่อ! 63 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนรับเปิดเทอม


เช็กรายชื่อ! 63 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนรับเปิดเทอม


ข้อมูลจาก : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง