TNN online ด่วน! วัคซีนโมเดอร์นา เคาะวันส่งมอบให้ไทยล็อตแรก5.6แสนโดสไม่เกิน5พ.ย.นี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน! วัคซีนโมเดอร์นา เคาะวันส่งมอบให้ไทยล็อตแรก5.6แสนโดสไม่เกิน5พ.ย.นี้

ด่วน! วัคซีนโมเดอร์นา เคาะวันส่งมอบให้ไทยล็อตแรก5.6แสนโดสไม่เกิน5พ.ย.นี้

ซิลลิค ฟาร์มา ออกแถลงการณ์ กำหนดการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตแรกให้ไทย 560,000 แสนโดส คาดจัดส่งถึงภายในไม่เกิน 5 พ.ย.นี้

วันนี้ (23 ต.ค.) บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ในนามบริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาให้แก่ประเทศไทย โดยระบุรายว่า

ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามกำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

โดยบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย

บริษัทฯ ยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นาว่า จะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564

สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโด๊ส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม

ขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทฯ กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตเพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่น และจะเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าว

แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามเป้าหมายของประเทศ ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวไทย


ด่วน! วัคซีนโมเดอร์นา เคาะวันส่งมอบให้ไทยล็อตแรก5.6แสนโดสไม่เกิน5พ.ย.นี้


ข้อมูลจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง