TNN online เปิดจองคิววันแรก! แท็กซี่-วินจยย.อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดจองคิววันแรก! แท็กซี่-วินจยย.อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท

เปิดจองคิววันแรก! แท็กซี่-วินจยย.อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท

เปิดจองคิววันนี้วันแรก! แท็กซี่-วินจยย.อย่าลืมลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000-10 ,00 บาท

วันนี้ ( 18 ต.ค. 64 ) ความคืบหน้าโครงการการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัด โดยวันนี้กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จะเปิดจองคิวเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 ณ กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยขั้นตอนการจองคิวต้อง ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม หรือวันนี้วันแรก

แท็กซี่-วินจยย.กลุ่มไหนมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ?

- ผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี และต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัด

แท็กซี่-วินจยย.ที่ตรงตามเงื่อนไขได้รับเงินเยียวยาเท่าไร ?

- กลุ่มที่ 1 ใน 13 จังหวัด ช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อราย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

- กลุ่มที่ 2 ใน 16 จังหวัด ช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อราย ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

วิธีการรับเงินเยียวยา

โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

เปิดจองคิววันแรก! แท็กซี่-วินจยย.อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท


ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง