TNN online ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตลาด-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึงกี่โมงเช็กเลย!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตลาด-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึงกี่โมงเช็กเลย!

ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตลาด-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึงกี่โมงเช็กเลย!

ศบค. ลดเวลาเคอร์ฟิว อะไรเปิด อะไรปิด ร้านอาหาร-ร้านสะดวกซื้อ-ตลาดเปิดถึงกี่โมง จัดงานประชุมสัมมนาหรืองานแต่งได้ไหม

วันนี้( 14 ต.ค.64) ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ได้มีมติ ปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลากลางคืนหรือ เคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่ 16-31ต.ค.64 พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังมีมติปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เหลือ 23 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เหลือ 30 จังหวัด

ทั้งนี้ ทำให้มีการปรับเงื่อนไขมาตรการสำหรับกิจการ/กิจกรรม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดดังนี้

1.การห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) จากเดิมเวลา 22.00-04.00 น. ปรับเป็น 23.00-03.00 น.อย่างน้อย 15 วัน เริ่ม 16 ต.ค.

2. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด ปรับเป็นเปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 22.00 น. จำหน่ายได้ทุกประเภทสินค้า

3. กิจการอื่นๆที่เปิดทำการ โดยกำหนดเวลา เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์ ร้านอาหารโรงละคร โรงมหรสพ สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ปรับเป็นเปิดดำเนินการตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.

4. สถานดูแลผู้สูงอายุ เดิมให้รับเฉพาะที่อยู่ประจำไม่เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับ ปรับเป็นให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้

5. การขนส่งสาธารณะทุกประเภท เดิมความจุ 75% ของยานพาหนะ ปรับเป็นเพิ่มความจุตามความสามารถของยานพาหนะ โดยให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแล

นอกจากนี้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ประชุมยังได้คลายล็อก ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม โดยให้เปิดบริการจัดประชุมและจัดงานตามประเพณีนิยมได้ มีรายละเอียดดังนี้

- จัดกัดจำนวนคนไม่เกิน 500 คน

- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

- จัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุด

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- กำหนดเวลาประชุมไม่เกินช่วงละ 2 ชั่วโมง ให้มีเวลาพักและเปิดระบายอากาศของห้องประชุม

- เปิดดำเนินการตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.

- ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กทม. กรณีเกิน 50 คน

ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตลาด-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึงกี่โมงเช็กเลย!

ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตลาด-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึงกี่โมงเช็กเลย!

ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตลาด-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึงกี่โมงเช็กเลย!

ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตลาด-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึงกี่โมงเช็กเลย!

ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตลาด-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึงกี่โมงเช็กเลย!


ศบค.ลดเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตลาด-ห้าง-ร้านสะดวกซื้อ เปิดถึงกี่โมงเช็กเลย!

ข้อมูลจาก ศบค.

ภาพ/คลิปจาก ศบค. / TNN Online / เว็บรัฐบาล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง