TNN online เช็กรายละเอียด ‘มาตรการคลายล็อกดาวน์-ปรับเคอร์ฟิวกี่โมง’ ลุ้นศบค.ไฟเขียวพรุ่งนี้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กรายละเอียด ‘มาตรการคลายล็อกดาวน์-ปรับเคอร์ฟิวกี่โมง’ ลุ้นศบค.ไฟเขียวพรุ่งนี้

เช็กรายละเอียด ‘มาตรการคลายล็อกดาวน์-ปรับเคอร์ฟิวกี่โมง’ ลุ้นศบค.ไฟเขียวพรุ่งนี้

เช็กรายละเอียด มาตรการคลายล็อกโควิด-ปรับเวลาเคอร์ฟิว โดยศบค.เตรียมลงมติไฟเขียววันพรุ่งนี้

วันนี้ ( 13 ต.ค. 64 )ความคืบหน้าการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ จะมีการพิจารณาการก่อนคลายมาตรการ และ พิจารณาคลายล็อก โดยมีรายละเอียดดังนี้

การพิจารณาปรับโซนสีจังหวัดใหม่

- พิจารณาพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม เหลือจำนวน 24 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง จำนวน 29 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม จำนวน 24 จังหวัด

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมกิจการและกิจกรรม

- จะมีการพิจารณาผ่อนคลายจัดการประชุม รวมถึงงานประเพณีในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ และสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมได้ โดยปรับจำนวนการรวมกลุ่มคนตามระดับพื้นที่สี โดยให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน ซึ่งกิจการกิจกรรมที่จะปรับมาตรการในครั้งนี้ให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า200 คน พื้นที่เฝ้าระวังระวังสูง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน และพื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน

- เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับ ได้ แต่ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

การพิจารณาปรับลดเคอร์ฟิว

- เสนอขยับเวลาการเดินทางออกนอกเคหะสถานหรือ เคอร์ฟิว โดยให้ขยับเวลาจากเดิม 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็น 23.00 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ต.ค. 2564

นอกจากนี้ยังมี แนวทางการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศแบบไม่ต้องกักตัว ศปก.ศบค. จะเสนอโดยจะพิจารณาปัจจัยหลักคือ จำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศ

รวมทั้งการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่ 1 พ.ย. รวมถึงความพร้อมด้านต่างๆก่อนที่จะอนุญาตเปิดสถานบันเทิงได้ในวันที่ 1 ธ.ค.

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอให้ ศบค.พิจารณาสูตรฉีดวัคซีนแบบไขว้ คือฉีดแอสตร้าเซนเนก้าตามด้วยไฟเซอร์


ข้อมูลจาก : เพจ ไทยคู่ฟ้า

ภาพจาก : ช่างภาพ TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง