TNN online ด่วน!พรุ่งนี้พิจารณาคลายล็อกดาวน์ "ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 24จว.-ลดเวลาเคอร์ฟิว"

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ด่วน!พรุ่งนี้พิจารณาคลายล็อกดาวน์ "ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 24จว.-ลดเวลาเคอร์ฟิว"

ด่วน!พรุ่งนี้พิจารณาคลายล็อกดาวน์ ปรับพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 24จว.-ลดเวลาเคอร์ฟิว

ศบค.ชุดใหญ่พรุ่งนี้พิจารณาคลายล็อกปรับโซนพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 24 จังหวัด-ลดเวลาเคอร์ฟิว พร้อมเคาะแนวทางเปิดประเทศ 1 พ.ย.

วันนี้(13 ต.ค. 64)รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันพรุ่งนี้ (14 ต.ค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) จะเสนอให้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่พิจารณาผ่อนคลายเพิ่มเติม หรือ คคลายล็อก รวมถึง พิจารณาปรับระดับสีใหม่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม เหลือจำนวน 24 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง จำนวน 29 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม จำนวน 24 จังหวัด

ส่วนกิจการกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้มจะเสนอให้ผ่อนคลายและปรับมาตรการคือ ให้สามารถจัดการประชุม รวมถึงงานประเพณีในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ และสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมได้ โดยปรับจำนวนการรวมกลุ่มคนตามระดับพื้นที่สี โดยให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า200 คน พื้นที่เฝ้าระวังระวังสูง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน และพื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน และให้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับได้ แต่ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจการกิจกรรมที่จะปรับมาตรการในครั้งนี้ให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.

นอกจากนี้จะเสนอขยับเวลาการเดินทางออกนอกเคหะสถานหรือ เคอร์ฟิว โดยให้ขยับเวลาจากเดิม 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็น 23.00 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ต.ค. 2564

สำหรับแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ 10 ประเทศแบบไม่ต้องกักตัว ศปก.ศบค. จะเสนอโดยจะพิจารณาปัจจัยหลักคือ จำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศ

รวมทั้งการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่ 1 พ.ย. รวมถึงความพร้อมด้านต่างๆก่อนที่จะอนุญาตเปิดสถานบันเทิงได้ในวันที่ 1 ธ.ค.

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอให้ ศบค.พิจารณาสูตรฉีดวัคซีนแบบไขว้ คือฉีดแอสตร้าเซนเนก้าตามด้วยไฟเซอร์


ข้อมูลจาก : IQ

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง