TNN online ทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!

ทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!

เช็กเงื่อนไข "ทัวร์เที่ยวไทย" พร้อมขั้นตอนการใช้สิทธิ และ ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ

วันนี้( 9 ต.ค.64) จากกรณีเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน "ทัวร์เที่ยวไทย" ผ่านเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย เพื่อจองใช้สิทธิส่วนลดค่าแพ็คเกจทัวร์ 40% ไม่เกิน 5,000 บาท โดยกำหนด 1 สิทธิต่อคน จำนวน 1 ล้านสิทธิ มีระยะเวลาโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” 8 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ได้ที่นี่ www.ทัวร์เที่ยวไทย

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย

1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเรา เที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้

ภาพรวมการเข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย

1. ติดตั้งแอปฯเป๋าตัง ผู้ G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

2. ประชาชนติดต่อผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรงเพื่อจองแพ็คเกจ

3. ผู้ประกอบการนำเที่ยว ตรวจสอบ แพ็คเกจ และ ทำรายการผ่านทาง ถุงเงน

4. ประชาชนรับการแจ้งเตือน ชำระค่าแพ็คเกจ 60% ผ่าน G Wallet เป๋าตัง

5. เช็คอิน ณ จุดนัดพบ ที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว เมื่อถึงวันเดินทาง

-สแกน QR เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง

-สแกนหน้าบนแอปฯถุงเงิน ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว


ทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!ภาพจากทัวร์เที่ยวไทย


การใช้สิทธิโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย

1. เลือก Banner ทัวร์เที่ยวไทย กดปุ่ม ใช้สิทธิ

2. กดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ *กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย

3. หน้าหลักโครงการทัวร์เที่ยวไทย *หลังกดยอมรับเงื่อนไขโครงการฯแล้ว


ทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!ภาพจาก ทัวร์เที่ยวไทย


การใช้สิทธิโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย (กรณีผู้ใช้งาน G Wallet แต่ยังไม่ได้มีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face toFace)

1. เลือก Banner ทัวร์เที่ยวไทย กดปุ่ม ใช้สิทธิ

2. กดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ *กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย

3. นำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตน (ATM/สาขา ธ.กรุงไทย)ทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!ภาพจากทัวร์เที่ยวไทย


ทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!ภาพจากทัวร์เที่ยวไทย
ทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!ภาพจากทัวร์เที่ยวไทยทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!ภาพจากทัวร์เที่ยวไทยทัวร์เที่ยวไทย เปิดวิธีใช้สิทธิ-ชำระเงิน ทำง่ายไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จ!ภาพจากทัวร์เที่ยวไทย


ข้อมูลจาก ทัวร์เที่ยวไทย

ภาพจาก ทัวร์เที่ยวไทย / TNN Onlineข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง