TNN online ไขอาการภาวะ MIS-C (มิสซี) ในเด็ก ระบบร่างกายผิดปกติ หลังติดเชื้อโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไขอาการภาวะ MIS-C (มิสซี) ในเด็ก ระบบร่างกายผิดปกติ หลังติดเชื้อโควิด-19

ไขอาการภาวะ MIS-C (มิสซี) ในเด็ก ระบบร่างกายผิดปกติ หลังติดเชื้อโควิด-19

กรมการแพทย์ เผยว่า โควิด-19 ส่งผลให้มีเด็กอายุ 0-18 ปี ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะทำให้มีการพบผู้ป่วย MIS-C (มิสซี) เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเป็นอาการที่พบในเด็กหลังติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (6 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงภาวะ MIS-C (มิสซี) กลุ่มอาการอุบัติใหม่ที่พบในเด็ก ซึ่งร่างกายมีการอักเสบหลายระบบ หลังจากติดเชื้อโควิด-19

สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อเชื้อไวรัสนี้ที่มากเกินไป ทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายหลายระบบ ภาวะนี้พบได้ในเด็กทุกกลุ่มอายุ อุบัติการณ์ประมาณ 0.02% ของผู้ป่วยเด็กที่เป็นโควิด

ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ผื่น ตาแดง อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว อาจมีภาวะช็อกที่เกิดจากการอักเสบที่หัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจโป่งพองซึ่งเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ร่วมกับการตรวจพบเชื้อหรือภูมิคุ้มกัน หรือประวัติสัมผัสเชื้อโควิด ซึ่งการอักเสบของหัวใจพบได้ 35-100% อาจมีอาการรุนแรงจนจำเป็นต้องรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต ในประเทศไทยพบผู้ป่วย MIS-C แล้วประมาณ 30-40 คน ทั่วประเทศ ซึ่งภาวะนี้ควรได้รับการรักษาด้วยอิมมูโนโกลบูลินและยากดภูมิคุ้มกัน

ด้าน นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผยว่า ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมีการพบผู้ป่วยมิสซี 8 คน อายุตั้งแต่ 9 เดือน ถึง 11 ขวบ โดยผู้ป่วย 6 คน มีประวัติการเป็นโควิดมาก่อน ภายใน 4-6 สัปดาห์ และมีอาการของโรคโควิดน้อย หรือไม่มีอาการ ส่วนผู้ป่วยอีก 2 คน ไม่พบประวัติการสัมผัสเชื้อที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยทุกคนมีไข้ร่วมกับผื่น ส่วนใหญ่พบอาการทางระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย เช่น อาเจียน ถ่ายเหลว ในเด็กเล็กมักมีอาการตาแดง ปากแดง มือเท้าบวม คล้ายโรคคาวาซากิ การตรวจเลือดจะพบค่าการอักเสบที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ผู้ป่วย 4 คน หรือ 50% มีภาวะช็อกจากการที่หัวใจบีบตัวได้ลดลง จำเป็นต้องให้การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต

ส่วนผู้ป่วยที่อาการรุนแรง 3 คน มีการตอบสนองต่อการรักษาดี การทำงานของหัวใจกลับมาทำงานเป็นปกติ ระยะเวลาที่รักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตขึ้นกับความรุนแรงและการตอบสนองต่อการรักษา ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ยังไม่พบการเสียชีวิตจากภาวะนี้ การวินิจฉัยและการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคนี้ได้

รู้จักภาวะ MIS-C (มิสซี) ในเด็กหลังติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูลจาก กรมการแพทย์

ภาพจาก Getty Images


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง