TNN online เปิดนมัสการภูเขาทองวันแรกหลังปิดยาวจากการระบาดของโควิด19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดนมัสการภูเขาทองวันแรกหลังปิดยาวจากการระบาดของโควิด19

เปิดนมัสการภูเขาทองวันแรกหลังปิดยาวจากการระบาดของโควิด19

ประชาชนเดินทางเข้านมัสการพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)และปูชนียสถานภายในวัดสระเกศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทยอยเดินทางมาแต่ยังไม่มากนักในช่วงเช้าเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนขึ้นนมัสการพระบรมบรรพตหลังจากปิดยาวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปี

ประชาชนเดินทางเข้านมัสการพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)และปูชนียสถานภายในวัดสระเกศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทยอยเดินทางมาแต่ยังไม่มากนักในช่วงเช้าเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนขึ้นนมัสการพระบรมบรรพตหลังจากปิดยาวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปี


โดยวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เปิดให้ประชาชนเข้านมัสการพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และปูชนียสถานภายในวัดสระเกศ หลังประกาศปิดวัด ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)


ซึ่งขอความร่วมมือผู้เดินทางมานมัสการพระบรมบรรพตให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล ข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง เป็นต้น(เมื่อวันที่ 2 ..64)


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 23ภาพ

ข่าวแนะนำ