TNN online มติครม.ไฟเขียวแผนจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าอีก 60 ล้านโดสสำหรับปี2565

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

มติครม.ไฟเขียวแผนจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าอีก 60 ล้านโดสสำหรับปี2565

มติครม.ไฟเขียวแผนจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าอีก 60 ล้านโดสสำหรับปี2565

ที่ประชุมครม.มีมติไฟเขียวแผนจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า อีกจำนวน 60 ล้านโดส สำหรับปี 2565

วันนี้ (28ก.ย.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับปี 2565 จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า และเห็นชอบการลงนามในสัญญาซื้อระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว

แผนการส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในปี 2565 ภายในไตรมาสแรก จำนวน 15 ล้านโดส ไตรมาสที่สอง จำนวน 30 ล้านโดส และไตรมาสที่สาม จำนวน 15 ล้านโดส

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งความจำเป็นเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม สำหรับปี 2565ข้อมูลจาก แถลงผลการประชุมครม. (28ก.ย.)

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ