TNN online เช็กด่วน! นนทบุรีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3 หากผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วน! นนทบุรีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3 หากผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิ

เช็กด่วน! นนทบุรีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3 หากผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิ

จังหวัดนนทบุรีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม3 เช็กให้ดีหากพบผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิการรับวัคซีน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า "นนท์ booster" จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น AsteaZeneca (booster)

‼️ เงื่อนไข

1. เฉพาะผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

2. เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็มในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

3. ต้องฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)

สนามฉีด ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

-วันที่ 28 ก.ย. 64 จำนวน 3,000 คน

-วันที่ 29 ก.ย. 64 จำนวน 5,000 คน

-วันที่ 30 ก.ย. 64 จำนวน 5,000 คน

เปิดให้เข้าระบบเพื่อยืนยันนัดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontbooster/

‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

เงื่อนไข!! นนท์ booster (เข็ม 3)

เนื่องจากวัคซีนยังมีจำกัด จึงขอให้เฉพาะผู้ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ครบ 3 ข้อดังนี้ เท่านั้น ‼️

1. เฉพาะผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนนทบุรี

2. เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็มในจังหวัดนนทบุรี

3. ต้องฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นวัคซีนเข็ม 3 (booster)

‼️ ข้อมูลสามารถตรวจสอบได้!! หากพบว่าผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิ์การรับวัคซีน


เช็กด่วน! นนทบุรีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3 หากผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

เช็กด่วน! นนทบุรีเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม3 หากผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ