TNN online รวมคำถามยอดฮิต "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3" ก่อนไปเที่ยวต้องรู้!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รวมคำถามยอดฮิต "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3" ก่อนไปเที่ยวต้องรู้!

รวมคำถามยอดฮิต เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ก่อนไปเที่ยวต้องรู้!

รวมคำถามยอดฮิตในโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3" ก่อนไปเที่ยวต้องรู้ สามารถตรวจสอบทุกข้อสงสัยได้ที่นี่

วันนี้( 26 ก.ย.64) จากกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ "โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3" โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการเป็นวันที่ 28 ก.พ.65 และให้ประชาชนสมัครใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค.65 พร้อมให้ ททท.เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

โดยจะเปิดให้ประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. จำนวน 2,000,000 สิทธิ

เงื่อนไขการลงทะเบียน

-ผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

-ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

-ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

ทั้งนี้ ยังมีประชาชนบางส่วนมีคำถามมากมาย โดยทางโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ได้รวบรวมคำถามและคำตอบมาให้แล้วดังนี้ 

-ประชาชน 1 คน สามารถจองห้องพักได้ครั้งละกี่ห้อง มีจำกัดหรือไม่

ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 15 ห้อง/คืน ซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่ใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 15 ห้อง/คืน

- หากต้องการใช้สิทธิต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน

ประชาชนที่ี่ต้องการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง

-ระยะเวลาในการจองโรงแรมคือช่วงใด

เปิดให้ประชาชนจองได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 เป็นต้นไปจนกว่าสิทธิในโครงการจะหมด

-ระยะเวลาการชำระเงิน หลังจากจองสำเร็จ

ประชาชนที่จองโรงแรมสำเร็จและได้รับ Payment Link จากโรงแรม ต้องทำการชำระเงินภายใน 23.59 น.ของวันที่ได้รับ กรณีชำระเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ต้องทำการติดต่อ โรงแรมเพื่อจองห้องพักใหม่อีกครั้ง

-ประชาชนที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ สามารถจองโรงแรมได้ช่องทางใดบ้าง

*โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง

*Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)

*www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม

*ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ

-การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านใช่หรือไม่

ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย สามารถเดินทางท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนของตนเอง

-กรณีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จ่ายชำระค่าที่พัก (60%) สามารถทำการยกเลิกการจองได้หรือไม่

จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้*

-กรณีประชาชนชำระค่าที่พักในส่วนของ ตนเองไปแล้ว 60% ต้องการยกเลิกการเข้าพัก ต้องดำเนินการอย่างไร และจะสามารถขอเงินคืนในส่วนของ 60% ที่ได้ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่ 

สิทธิของโครงการจะถูกตัดไปหรือไม่

*กรณีประชาชนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าพักต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง

*ค่าห้องพักในส่วน 60% ที่ได้ชำระแก่โรงแรม ประชาชนต้องเจรจาตกลงเงื่อนไขการคืนเงินหรือวิธีอื่นใดตามที่โรงแรมกำหนดด้วยตนเอง

*สิทธิของโครงการในส่วนของประชาชนจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น

-E-Voucher ที่ได้รับภายหลังการเช็คอินวันละ 600 บาท เพื่อซื้อของจากร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ หรือสิทธิจะหมดอายุภายในกี่วัน

E-Voucher ที่ได้รับจากโครงการวันละ 600 บาท จะสามารถใช้งานได้จนถึง 23.59 น. ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์ จากโรงแรม/ห้องพัก ที่ได้จองไว้กับโครงการ

-สามารทำการจองตั๋วเครื่องบินก่อนจองโรงแรมที่พักได้หรือไม่

ประชาชนสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมก่อน ทั้งนี้การขอรับเงินสนับสนุนได้ ต้องทำการจอง เข้าพัก และ check-out โรงแรมตามเงื่อนไขโครงการและมีการเดินทางและเข้าพักจริง

-วันโดยสารของเที่ยวบินขาไป จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือก่อนวันที่ Check in เข้าห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน นับอย่างไร

นับจำนวนวัน เริ่มตั้งแต่วันเช็คอิน ตัวอย่างเช่น เข้าพัก Check in วันที่ 10 ตั๋วโดยสารขาไป ต้องออกเดินทางในช่วงวันที่ 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ถึงจะมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

-หากประชาชนทำการจองตั่วเครื่องบินสำเร็จ เข้าพักในโรงแรมตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ไม่ได้เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว จะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่

เงินสนับสนุนจะได้รับการอนุมัติและโอนเข้า G-wallet ต่อเมื่อตรวจสอบได้ว่า มีการเดินทางจริง ดังนั้นกรณีนี้ จะไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วฯ

-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางภายในวัน 5 วัน ก่อนหรือหลังจากวัน Check in หรือ Check out ของโรงแรมได้ ยังสามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามเงื่อนไขโครงการฯ วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน

-การขอเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบน ในกรณี Check in แล้วยืนยันใบหน้าไม่สำเร็จ ตามเงื่อนไขของโครงการ ประชาชนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเมื่อไหร่

ระยะเวลาการพิจารณาขึ้นอยู่กับโรงแรมส่งเอกสารหลักฐานและคณะกรรมการตามคำสั่ง ททท. ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินแล้ว โดยติดต่อสอบถามสถานะได้ที่เบอร์ 1672


ข้อมูลจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน , TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง