TNN online 'เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3' เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ชิง2ล้านสิทธิ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

'เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3' เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ชิง2ล้านสิทธิ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

'เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3' เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ชิง2ล้านสิทธิ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

'เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3' เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ จำนวน 2,000,000 สิทธิ เช็กเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

ภาพจาก AFP

วันนี้ (24ก.ย.64) จากกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ "โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3" โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการเป็นวันที่ 28 ก.พ.65 และให้ประชาชนสมัครใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 ม.ค.65 พร้อมให้ ททท.เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

โดยจะเปิดให้ประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. จำนวน 2,000,000 สิทธิ

เงื่อนไขการลงทะเบียน

ผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

ขั้นตอนลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com หมายเหตุเบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย

จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม

ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม

จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)

Check-out

เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง