TNN online 'หมอยง'เผยผลวิจัยฉีดซิโนแวค2เข็มกระตุ้นเข็ม3ด้วยแอสตร้าฯภูมิต้านทานสูงมาก

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

'หมอยง'เผยผลวิจัยฉีดซิโนแวค2เข็มกระตุ้นเข็ม3ด้วยแอสตร้าฯภูมิต้านทานสูงมาก

'หมอยง'เผยผลวิจัยฉีดซิโนแวค2เข็มกระตุ้นเข็ม3ด้วยแอสตร้าฯภูมิต้านทานสูงมาก

'หมอยง'เผยผลวิจัยกระตุ้นวัคซีนเข็ม3ด้วยแอสตร้าเซนเนก้า หลังได้รับซิโนแวค 2 เข็ม ภูมิต้านทานสูงมาก ขัดขวางสายพันธุ์เดลต้าได้

ภาพจาก TNN ONLINE

วันนี้ (23ก.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก Young Poovorawan ระบุว่า โควิด 19 วัคซีน การกระตุ้นเข็มที่ 3

ยง ภู่วรวรรณ 23 กันยายน 2564

การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัส covid-19 ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง การกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้นจึงมีความจำเป็น

การฉีดวัคซีน มี การให้เบื้องต้น และ กระตุ้น เช่น ไวรัสตับอักเสบบี จะให้เบื้องต้น 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน และกระตุ้นเข็มที่ 3 อีก 6 เดือนต่อมา

ทำนองเดียวกัน วัคซีน covid 19 ถ้ามีการกระตุ้นเข็ม 3 ภูมิต้านทานจะสูงขึ้นมาก

การให้วัคซีนเบื้องต้น 2 เข็ม เช่นเชื้อตาย เปรียบเสมือนให้ร่างกายรู้จักเหมือนการติดเชื้อ เมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิด virus vector หรือ mRNA กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมาก

งานวิจัยที่ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัส จุฬา แสดงให้เห็น ใน preprint https://www.medrxiv.org/.../2021.09.16.21263692v1.full.pdf

การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หลังจากได้รับ Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานสูงมาก และขัดขวางสายพันธุ์เดลต้าในการทดลอง และ มีระดับภูมิต้านทาน IgA ในเลือดสูงกว่าการให้เบื้องต้นอย่างมาก

การตรวจในห้องปฏิบัติการ ภูมิที่สูงขึ้นสามารถขัดขวางสายพันธุ์ไวรัสเดลต้าได้

หลายประเทศมีการให้วัคซีนเข็ม 3 กันแล้ว ประเทศไทยให้เข็ม 3 ด้วยวัคซีนตามคุณสมบัติและการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค

#หมอยงขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง