TNN online รวมจุดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รวมจุดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!

รวมจุดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด Walk in  ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!

รวมมาให้แล้วจุดบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19แบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียน มีโรงพยาบาลและสถานที่ใดให้บริการบ้าง เช็กรายละเอียดเลยที่นี่

วันนี้ ( 22 ก.ย. 64 )ความคืบหน้าการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ล่าสุดยังมีจุดบริการหลายแห่งเปิดให้ประชาชนสามารถ Walk in เพื่อรับวัคซีนโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่ง TNN ได้รวบรวมมาให้แล้วดังนี้

1.เทศบาลนครนนทบุรี

- เทศบาลนครนนทบุรี เชิญชวนผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี (ต.บางเขน, ต.บางกระสอ, ต.ตลาดขวัญ, ต.สวนใหญ่ และ ต.ท่าทราย) มารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี เพียงท่านแสดงบัตรประจำตัวประชาชน สามารถ Walk in มาฉีดได้ทุกวันพุธ -วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์

รวมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดแบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!

2.โรงพยาบาลพะเยา

- โรงพยาบาลพะเยาเปิดให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ที่“ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก” โดยประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปสามารถ walk inเข้ามาฉีดวัคซีนได้ ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00น. โดยผู้มีสิทธิได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์หรือ3เดือนขึ้นไป ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งประกอบด้วย

1.โรคระบบทางเดินหายใจ

2.โรคหลอดเลือดสมอง

3.โรคหัวใจและหลอดเลือด

4.โรคมะเร็ง

5.โรคเบาหวาน

6.โรคอ้วนและ

7.โรคไตวายเรื้อรังส่วน

3.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศ เชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) และผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 (แอสตร้าเซนเนก้า) จำนวน 300 คิวต่อวัน วันที่ 20-24 กันยายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.) ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ

รวมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดแบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!

4.โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

- โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการับฉีดวัคซีนโควิด Walk in สำหรับประชาชนทั่วไป (ทั้งคนไทยและต่างชาติ)ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า โดยทางโรงพยาบาลจะรับ Walk-in

จำนวน 500 คิว ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 15.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

รวมจุดบริการ 'ฉีดวัคซีนโควิด' แบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!


5.โรงพยาบาลสมุทรสาคร

-โรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้คนไทยที่อาศัยหรือทำงานในจ.สมุทรสาคร และยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน สามารถ Walk-in มาฉีดได้เลยไม่ต้องจอง เปิดให้บริการตั้งแต่ 11 ก.ย.64 เป็นต้นไปจนกว่าวัคซีนจะหมด เวลา 8.30-15.30น.

รวมจุดบริการ 'ฉีดวัคซีนโควิด' แบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!

6.โรงพยาบาลวังน้อย

-โรงพยาบาลวังน้อย ออกประกาศ ให้ผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดเลยหรือ เข็มที่ 1 ถ้าภูมิลำเนา อ.วังน้อย ตามบัตรประชาชนหรือทะเบียน ท่านสามารถ Walk in ไปรับการฉีดวัคซีนได้เลยที่หน่วยฉีดที่ มจร.ตามประกาศทุกวัน 08.00-15.00 น.(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)(ถ้ากรณีมาพักอาศัยใน อ.วังน้อย....ให้เจ้าบ้านรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านว่า คนชื่อ.....นามสกุล......พักอาศัยอยู่ที่นี่จริง แล้วนำมายื่นพร้อมบัตรประชาชน/กรณีเช่าบ้าน/หรือห้องเช่า ให้ใช้สัญญาเช่าในการยื่นแสดงหลักฐาน แล้วนำมายื่นพร้อมบัตรประชาชน) ให้ลงทะเบียนอยุธยาพร้อมให้เรียบร้อยแล้วไปรับการฉีดได้เลย

- ส่วนเข็มที่ 2 ที่มีนัดกับโรงพยาบาลอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไร ให้ถือใบนัดครั้งที่ 2 ไปยื่นฉีดได้ตามปกติที่ มจร.)

รวมจุดบริการ 'ฉีดวัคซีนโควิด' แบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!

7.สถานีกาชาดที่ 5 : สวางคนิวาส

- สถานีกาชาดที่ 5 : สวางคนิวาส เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 22-23 กันยายน 2564 ให้บริการฉีดวัคซีนแบบ walk in สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเท่านั้น โดยฉีด เข็ม 1 ซิโนแวค (Sinovac) นัด 3 สัปดาห์

เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า (ไม่รับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากผู้ติดเชื้อไม่ควรกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย SV) และ รับเฉพาะคนไทยเท่านั้น กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย ในวันที่ 22 ก.ย.64 รับจำนวน 1,000 คน และ วันที่ 23 ก.ย.64 รับจำนวน 500 คน รับคิวเวลา 08.00-14.00 น. ณ จุดฉีดวัคซีนสวางคนิวาส

ขอความร่วมมือจากผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนทุกท่าน ดังนี้

1. ไม่ต้องมาตี 4 ตี 5 เปิด walk in สัปดาห์นี้ คิวไม่เต็มสักวัน

2. กรุณาให้ความร่วมมือเข้าแถวรับคิวอย่างเป็นระเบียบ หากพบว่าใครแซงคิว หรือทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น จะไม่แจกคิวกับผู้นั้น

3. เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมเพื่อยื่นรับคิว

4. ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ที่จัดแถว เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ

รวมจุดบริการ 'ฉีดวัคซีนโควิด' แบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!

8.เทศบาลนครปากเกร็ด .นนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ดเปิด walk-in ให้กับผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน เริ่ม 18 กันยายน 2564 เปิดรับคิวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (*จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น*) เปิดฉีดวัคซีนทุกวัน

สำหรับกลุ่ม :

1. ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

2. ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

3. ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)

4. ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

**เขตเทศบาลนครปากเกร็ด มี 5 ตำบล คือ ต.ปากเกร็ด, ต.บางพูด, ต.บ้านใหม่, ต.คลองเกลือ, ต.บางตลาด** อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คุณสมบัติ :

อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด

หมายเหตุ :

บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานที่จะนำพนักงานเข้าฉีดมากกว่า 10 คนขึ้นไป โปรดติดต่อเทศบาลนครปากเกร็ด ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน โทร. 08 27028650 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

กรณีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

3. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2

กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ในเขต)

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

3. หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3

กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

1. หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์

3. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

https://www.facebook.com/242986379083340/posts/4212812525434019/?d=n โปรดทยอยมารับบริการ ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนมีเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลฯ จะจัดหาเพิ่มเติมหากประชาชนมีความประสงค์จำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติม โทร.029609704-14 ต่อ 604 ในวันและเวลาราชการ

รวมจุดบริการ 'ฉีดวัคซีนโควิด' แบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียนเช็กเลยที่นี่!


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง