TNN online รีบเลย! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบเลย! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ฟรี

รีบเลย! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ฟรี

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ฟรี 21-22 กันยายน 2564

ภาพจาก TNN ONLINE

วันนี้ (21ก.ย.64) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน โดยบริการฉีดวัคซีน ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. (ประกาศแจ้ง link ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. ของวันที่ลงทะเบียน)

เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยฉีดวัคซีนในวันที่ 27,28,29 กันยายน และวันที่ 1,2 ตุลาคม 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. (ประกาศแจ้ง link ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. ของวันที่ลงทะเบียน)

เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยฉีดวัคซีนในวันที่ 27,28,29 กันยายน และวันที่ 1,2 ตุลาคม 2564

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถเข้าตรวจสอบวันเวลารับวัคซีนได้ทาง website ที่ลงทะเบียน (ไม่มีการแจ้งเตือนทางหมอพร้อม หรือ SMS)

ประชาชนที่ได้รับสิทธิให้นำภาพถ่ายหน้าจอที่ลงทะเบียนสำเร็จและบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามวันที่นัดรับวัคซีน

ประชาชนที่ได้รับสิทธิจะได้รับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 2 เข็ม (เข็มที่ 2 นัดหมายห่าง 3-4 สัปดาห์)

ลงทะเบียนทางระบบออนไลน์เท่านั้น

***ประกาศแจ้ง link ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. ของวันที่ลงทะเบียนตามกลุ่มอายุ ทาง fanpage facebook “สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute”รีบเลย! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'ฟรี


ข่าวแนะนำ