TNN online เปิด 4 ปัจจัยหลัก ที่ควรมีก่อนพิจารณา เปิดประเทศ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิด 4 ปัจจัยหลัก ที่ควรมีก่อนพิจารณา เปิดประเทศ

เปิด 4 ปัจจัยหลัก ที่ควรมีก่อนพิจารณา เปิดประเทศ

หมอธีระเผย 4 ปัจจัยหลักที่ควรมีก่อนพิจารณาเปิดประเทศ ชี้ ต้องควบคุมการแพร่ระบาดได้ ตรวจคัดกรองโรคมาตรฐาน วัคซีนประสิทธิภาพสูง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat" เกี่ยวกับปัจจัย 4 ที่ควรมีให้พร้อม ก่อนพิจารณาเปิดประเทศปัจจัยหลัก 4 ประการ ที่ควรมีให้พร้อม ก่อนพิจารณาเปิดประเทศ


1. คุมการระบาดให้ได้

จำนวนติดเชื้อใหม่หลักพันต้นๆ หรือน้อยกว่านั้นได้ยิ่งดี ยิ่งระดับการติดเชื้อพื้นฐานต่ำ โอกาสปะทุซ้ำรุนแรงยิ่งลดลง และมีโอกาสมีช่วงเวลาหายใจสะดวกนานขึ้น

2. ระบบการตรวจคัดกรองโรคมาตรฐาน RT-PCR มีศักยภาพตรวจได้จำนวนมากต่อวัน โดยต้องสามารถตรวจได้อย่างน้อย 200,000 test ต่อวัน

ประชาชนต้องสามารถเข้าถึงบริการตรวจมาตรฐานได้อย่างสะดวก ทั่วถึง ทันเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ติดกฎเกณฑ์ใดๆ

3. วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐานวิชาการสากลที่เป็นที่ยอมรับ มีปริมาณเพียงพอสำหรับทุกคนในประเทศ และได้รับการฉีดกันอย่างครบถ้วนทั่วถึง

4. สำคัญมากคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของคน รวมถึงการทำการค้าขาย บริการต่างๆ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยอย่างเป็นปกติวิสัย เป็นกิจวัตร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่เชื้อ


ดูจากบทเรียนพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในประเทศที่มีการระบาดซ้ำรุนแรง รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ ก็ล้วนมีผลมาจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นทั้งสิ้น

ด้วยรักและห่วงใยภาพประกอบจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง