TNN online เปิดวิธีเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรีทั่วไทย ครบทุกขั้นตอน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดวิธีเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรีทั่วไทย ครบทุกขั้นตอน

เปิดวิธีเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรีทั่วไทย ครบทุกขั้นตอน

เปิดวิธีการเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรี สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไทยมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

วันนี้ ( 21 ก.ย. 64 ) จากกรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจกชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา (สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ) ตรวจโควิดด้วยตนเอง เพื่อป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาดโควิด-19 แจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน โดยเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งวิธีการตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรี มีดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) www.nhso.go.th

2.เลือก เช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตนเอง หรือ คลิกลิงค์ นี้ https://www.nhso.go.th/page/atk
เปิดวิธีเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรีทั่วไทย ครบทุกขั้นตอน

3.เลือกภาคของจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่


เปิดวิธีเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรีทั่วไทย ครบทุกขั้นตอน

4.กดเลือกจังหวัดตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการได้เลย

เปิดวิธีเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรีทั่วไทย ครบทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการรับบริการ

1.ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุดตรวจ ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปเป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนู รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี

2.ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19 ตอบคำถาม 3 ข้อ

- มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

-มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

-มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อโควิด

3.หากผลประเมินพบว่า คุณสามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้ ให้คลิกที่เมนู หน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทรประสานเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน

4.ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปเป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

5.ตรวจโควิดด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปเป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

**กรณีไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ รพ., รพ.สต. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้**

เปิดวิธีเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรีทั่วไทย ครบทุกขั้นตอน

เปิดวิธีเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ฟรีทั่วไทย ครบทุกขั้นตอน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง