TNN online ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดซิโนฟาร์มเด็กนร.วันแรกในโครงการ VACC 2 School

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดซิโนฟาร์มเด็กนร.วันแรกในโครงการ VACC 2 School

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดซิโนฟาร์มเด็กนร.วันแรกในโครงการ VACC 2 School

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ VACC 2 School เพื่อนำร่องฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ VACC 2 School เพื่อนำร่องฉีดวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี โดยผ่านการเปิดรับสมัครให้สถานศึกษายื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนหน้านี้


สำหรับวันนี้ จะเป็นการฉีดให้กับเด็กนักเรียนทั้งหมด 2,000 คน จากรายชื่อที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนรอบ 1 และรอบ 2 รวม 132 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1 แสน 8 พันคน โดยจะฉีดไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม หรือจนกว่าจะครบ


โดยมีข้อแนะนำ ขอความร่วมมือสวมใส่ชุดที่บ่งบอกสถานศึกษา แนะนำใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีด และควรมาถึงก่อนเวลานัดหมายไม่เกิน 15 นาที (ตรวจสอบช่วงเวลานัดหมายของนักเรียนได้ทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทางโรงเรียนได้ลงทะเบียนไว้ในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) แล้วพบกันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ทีโอทีเดิม) อาคาร 9 บนถนนแจ้งวัฒนะ(เมื่อวันที่ 20 ..64)


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 20ภาพ

ข่าวแนะนำ