TNN online 'หมอยง' เปิดข้อมูลอาการโควิด-19 ในเด็กและการให้วัคซีน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

'หมอยง' เปิดข้อมูลอาการโควิด-19 ในเด็กและการให้วัคซีน

'หมอยง' เปิดข้อมูลอาการโควิด-19 ในเด็กและการให้วัคซีน

'หมอยง' เปิดข้อมูลอาการโควิด-19 ในเด็กอายุ 12-17 ปี จะมีอาการไม่มาก ชี้วัคซีน mRNA อาการข้างเคียงที่สำคัญคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อายุน้อยพบมากกว่าผู้ที่สูงอายุ

ภาพจาก TNN ONLINE

วันนี้ (20ก.ย.64) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก "Yong Poovorawan" โดยระบุว่า โควิด 19 ในเด็ก และการให้วัคซีน

ยง ภู่วรวรรณ 20 กันยายน 2564

โรคโควิด 19 ในเด็ก อายุ 12 -17 ปี จะมีอาการไม่มาก หรือเสียชีวิตน้อยมาก

จากการศึกษาในอเมริกาช่วงการระบาด 120 วัน เด็กวัยรุ่น 1 ล้านคน ผู้ชายเสียชีวิต 2 คน ถ้าเป็นผู้หญิงเสียชีวิต 1 คน

การติดเชื้อในเด็กส่วนมากจะรับเชื้อมาจากผู้ใหญ่ เช่นผู้ปกครอง ครอบครัว ครูและบุคลากรในโรงเรียน

เมื่อเด็กมารวมกันเป็นกลุ่ม จะเป็นต้นเหตุของการระบาดได้

การให้วัคซีนในผู้ใหญ่จึงมีความสำคัญในการป้องกันเด็ก และการให้วัคซีนในเด็กจะต้องมีความปลอดภัยสูง

วัคซีน mRNA อาการข้างเคียงที่สำคัญคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

อายุน้อยพบมากกว่าผู้ที่สูงอายุ

เพศชายพบมากกว่าเพศหญิง

ส่วนใหญ่พบในเข็มที่ 2 มากกว่าเข็มแรก

ประเทศ อังกฤษ สวีเดน และฮ่องกง ให้ฉีดเพียงเข็มเดียว

การฉีดเข็มเดียวภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ไม่เพียงพอ

เมื่อมีวัคซีน mRNA กระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการ วัคซีน mRNA มีอยู่ข้อหนึ่งว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดใดมาก็ตาม สามารถฉีดวัคซีน pfizer เป็นเข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างตามวัคซีนเข็มแรก

บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย sinovac หรือ sinopharm แล้วฉีด pfizer เข็มที่ 2 น่าจะได้มีการรวบรวมอาการข้างเคียง

ทางศูนย์ก็ยินดีที่จะตรวจภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ในเด็กวัยรุ่น ในการให้วัคซีน mRNA เพียงเข็มเดียว เพื่อลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

#หมอยงข่าวแนะนำ