อังกฤษทดลองฉีด"วัคซีนสูตรไขว้"ในเด็กอายุ 12-16 ปี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

อังกฤษทดลองฉีด"วัคซีนสูตรไขว้"ในเด็กอายุ 12-16 ปี

อังกฤษทดลองฉีดวัคซีนสูตรไขว้ในเด็กอายุ 12-16 ปี

อังกฤษทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรไขว้ในเด็กอายุ 12-16 ปี โดยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ และเข็มที่สอง จะเป็นวัคซีน mRNA ชนิดอื่น

วันนี้ ( 17 ก.ย. 64 )สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า คณะกรรมการร่วมเพื่อการฉีดวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกัน (เจซีวีไอ) ของอังกฤษ ได้ทำการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบผลการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการเกิดผลข้างเคียงในร่างกายเด็ก ระหว่างการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ ทั้งเข็ม 1 และ เข็ม 2 กับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก แล้วต่อด้วยวัคซีน " mRNA"ชนิดอื่นๆ เพื่อหาสูตรการฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่เหมาะสมที่สุด ซึ่ง หมายถึงก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด ในขณะที่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบน้อยที่สุดด้วย

การศึกษาวิจัยที่เรียกว่า “คอม-โควี3”(Com-COV3) นี้ จะเป็นการทดลองเพื่อหาความแตกต่างของผลที่ได้ ระหว่างวัคซีนในระดับโดสที่แตกต่างกัน และวัคซีนโดยผู้ผลิตแตกต่างกัน ในกลุ่มอาสาสมัครอายุระหว่าง 12-16 ปี จำนวน 360 คน โดยผู้เข้าร่วมทดลอง จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มแรกเหมือนกันทั้งหมด ในขณะที่เข็มที่ 2 ในอีก 8 สัปดาห์ต่อมาจะได้รับวัคซีนที่มีความแตกต่างกัน คือ อาจเป็นไฟเซอร์ เต็มโดส หรือไฟเซอร์ ครึ่งโดส หรือเป็น วัคซีนโนวาแวกซ์ เต็มโดส กับ วัคซีนโมเดอร์นา ครึ่งโดส เพื่อหาความแตกต่างของผลที่ได้ว่า การฉีดเต็ม หรือฉีดไขว้แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ ให้ภูมิคุ้มกันสูง แต่มีผลข้างเคียงต่ำ

นายแมทธิว สเนป นักวิชาการจากกลุ่มวัคซีนออกซ์ฟอร์ด ซึ่ง เป็นผู้นำในการวิจัยครั้งนี้ ชี้ว่า ปัญหาที่ทางเจซีวีไอ เป็นกังวลคือ การเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ที่เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนในกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว ดังนั้นผลที่ได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะช่วยให้เจซีวีไอ สามารถกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในอนาคตได้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง