สรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมทุกมาตรา ม.33 ม.39 ม.40

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมทุกมาตรา ม.33 ม.39 ม.40

สรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมทุกมาตรา ม.33 ม.39 ม.40

สรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมทุกมาตรา ม.33 ม.39 ม.40

สรุปวันโอนเงินเยียวยาทุกมาตราวันที่ 20-21 ก.ย.64


โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 หรือ ม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.-24 ส.ค.64


วันที่ 21 ก.ย.64


โอนเงินเยียวยา มาตรา 39 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 22-23 ก.ย.64


โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 27-28 ก.ย.64


เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 28 ก.ย.64


โอนเงินเยียวยา ม.40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 ส.ค.-24 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 340,000 คน กลุ่มนี้ ได้สิทธิเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท


ทั้งนี้ให้เช็คสิทธิ :https://www.tnnthailand.com/news/covid19/90545/

เช็ควันโอนเงิน : https://www.tnnthailand.com/news/covid19/90807/

ดูวิธีผูกพร้อมเพย์ : https://www.tnnthailand.com/news/covid19/89027/


ถ้าหากไม่ได้สิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 31 ต.ค.64 โหลดแบบฟอมร์มยื่นทบทวนสิทธิที่นี่ : https://www.tnnthailand.com/news/covid19/90343/สรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมทุกมาตรา ม.33 ม.39 ม.40

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง