รีบเลย! รพ.ภูมิพลฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดวันละ 300 คิวเท่านั้น

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รีบเลย! รพ.ภูมิพลฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดวันละ 300 คิวเท่านั้น

รีบเลย! รพ.ภูมิพลฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดวันละ 300 คิวเท่านั้น

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก "แอสตร้าเซนเนก้า" รับวันละ 300 คิวเท่านั้น

วันนี้( 14 ก.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. เชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca ) โดยรับวันละ 300 คิวเท่านั้น

เริ่มตั้งแต่ 13 - 17 ก.ย. เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.) ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร หรือจนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

ทั้งนี้ กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง