เช็กที่นี่! รวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มีที่ไหนบ้าง

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กที่นี่! รวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มีที่ไหนบ้าง

เช็กที่นี่! รวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มีที่ไหนบ้าง

รวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ล่าสุดมีที่ไหนเปิดให้บริการฟรีบ้าง เช็กรายละเอียดได้เลยที่นี่

วันนี้ ( 14 ก.ย. 64 )ความคืบหน้าการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ล่าสุดยังมีหลายจังหวัดยังเปิดให้ประชาชน ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการได้ฟรี โดย TNN ได้รวบรวมมาให้แล้วดังนี้

1.เทศบาลนครนนทบุรี

เขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรีได้ เปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรีเทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเฉพาะ ((ต.บางเขน ต.บางกระสอ ต.ตลาดขวัญ ต.สวนใหญ่ และ ต.ท่าทราย)) รับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี เพียงท่านแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
สามารถ walk in มาฉีดได้ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด

เช็กที่นี่! รวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มีที่ไหนบ้าง

2.เทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ’รอบเก็บตก’ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนในรอบที่ 2 บางกลุ่มไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลฯ กำหนด โดยรอบนี้เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 คน พร้อมกัน ทั้งเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่) วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

สำหรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียน

1.ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่) ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2564

3.ลงทะเบียนได้ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่าน QR CODE/ ลิงค์>> http://vaccine.hatyaicity.go.th/Vaccine3rd/

4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับวัคซีนผ่าน QR CODE/ SMS เบอร์ที่ท่านลงทะเบียน

5.ผู้ลงทะเบียนต้องไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนกดลงทะเบียน

เช็กที่นี่! รวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มีที่ไหนบ้าง

3.เขตเทศบาลนครราชสีมา

เทศบาลนครราชสีมา ได้เปิดให้ประชาชนงทะเบียนฉีดวัคซีน”ซิโนฟาร์ม”รอบที่ 2 วันที่ 14-16 ก.ย. 64 เริ่มเวลา 10.00 น. โดยการ สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน หรือ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScUip4p0Y.../viewform

สำหรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียน

1.ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

2.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครราชสีมา

3.5.ผู้ลงทะเบียนต้องไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

เช็กที่นี่! รวมจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มีที่ไหนบ้าง


ทำความรู้จัก ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ (Sinopharm)

ชื่ออย่างเป็นทางการ: วัคซีน BBIBP-CorV

ประเทศผู้ผลิต : สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทผู้ผลิต : sinopharm (Beijing insitiute of Biological Products ) และ sinopharm (Wuhan insitiute of Biological Products )

วิธีการผลิต : Inactivated Vaccine (ชนิดเชื้อตาย)

วิธีการฉีด : ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 3 สัปดาห์

วิธีการเก็บรักษา : 2-8 องศาฯ

สถานะการรับรองขององค์การอนามัยโลก : รับรองแล้ว

ประสิทธิภาพของ วัคซีนซิโนฟาร์ม

พบว่ามีประสิทธิภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 79.4 วัคซีนกลุ่มนี้จะมีราคาในการผลิต แพงกว่ากลุ่มอื่น แต่ได้เริ่มมีการใช้ในหลายประเทศแล้ว

ข้อดีของวัคซีนชนิดเชื้อตาย

1. มีความปลอดภัยสูง ใช้กับผู้ที่มี ภูมิคุ้มกันบกพร่องได้

2. เป็นเทคโนโลยีแบบเดิมที่เคยมี ประสบการณ์การใช้กับวัคซีนอื่นๆ เช่น วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ เป็นต้น

ข้อเสียของวัคซีนชนิดเชื้อตาย

มีต้นทุนการผลติสูงเนื่องจากต้อง เพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ ระดับสูง (Biosafety level 3)

ข้อมูลอ้างอิงจาก : แนวทางการให้วัคซีนโควิด ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย กรมควบคุมโรค กุมภาพันธ์ 2564

https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/getFiles/11/1620107083101.pdf?fbclid=IwAR2K8aCgvFsOTNLF4eiAOJ-C_cFf_ZgPqYQEaedQaJh115IDIWPizlTuMak

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง