พม่า ลาว กัมพูชา เตรียมตัว! นนทบุรี เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 อายุ 18 ปีขึ้นไป ฟรี!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พม่า ลาว กัมพูชา เตรียมตัว! นนทบุรี เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 อายุ 18 ปีขึ้นไป ฟรี!

พม่า ลาว กัมพูชา เตรียมตัว! นนทบุรี เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 อายุ 18 ปีขึ้นไป ฟรี!

"นนท์ ASEAN" เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับสัญชาติ "พม่า ลาว กัมพูชา" ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป วันที่ 13-16 ก.ย.64

วันนี้ (14 ก.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศแจ้งว่า "นนท์ ASEAN" จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับชาวพม่า ลาว กัมพูชา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป


เงื่อนไขการลงทะเบียน

1.มีสัญชาติ "พม่า ลาว กัมพูชา"

2.มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

3.เปิดลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่ทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

4.วัคซีนที่ได้รับจะเป็นวัคซีนสูตรไขว้ เข็มแรก คือ วัคซีนซิโนแวค เข็มที่สอง คือ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า


เปิดลงทะเบียนเมื่อไร?

- เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13-16 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20.00 น.

- สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontasean

- เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดแล้ว (ไม่มีการแจ้ง SMS)


สถานที่ฉีดวัคซีน

อาคารโดม ตลาดกลางบางใหญ่ ในวันที่ 20-22 ก.ย. 64


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งด้วยว่า เมื่อลงทะเบียนสำเร็จในใบนัดจะแสดงวันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

พม่า ลาว กัมพูชา เตรียมตัว! นนทบุรี เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 อายุ 18 ปีขึ้นไป ฟรี!ข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง