สปสช.เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สปสช.เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

สปสช.เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

สปสช.แจงขั้นตอนยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ภาพจาก TNN ONLINE

วันนี้ (14 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เปิดขั้นตอนการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยระบุว่า ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของรัฐ หรือวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนจัดหามาให้บริการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากเกิดความเสียหายขึ้น ประชาชนสามารถยื่นคำร้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้


หากเข้าเกณฑ์ของ สปสช. ยืนยันว่าจะมีการจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้นให้ทุกกรณี ในส่วนของวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกที่ทางโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จัดหา และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการนั้น หากเกิดความเสียหายขึ้นจะไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของ สปสช. ดังนั้น ผู้รับบริการต้องไปเรียกร้องกับทางโรงพยาบาลเอกชนแทน


เปิดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา

กรณีได้รับความเสียหายหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดให้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ คือ

- กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท

- กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท

- กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท


ทั้งนี้ สปสช.จะช่วยเหลือจำนวนเท่าใดนั้น เป็นการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ตามภาวะความรุนแรง โดยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช.ได้ที่ โรงพยาบาลที่ฉีด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย


ใครสามารถยื่นคำร้องขอเงินช่วยเหลือได้บ้าง?

1.ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาท

2.กรณีไม่มีทายาท ผู้อุปการะที่ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล หรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการสามารถยื่นคำร้องแทนได้


สถานที่ยื่นคำร้องกรณี “อาการไม่พึงประสงค์หรือแพ้วัคซีนโควิด”

1.โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

3.สำนักงาน สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต


เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาใบมรณบัตรของผู้รับบริการ กรณีที่เสียชีวิต

3.ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาและการหยุดพักงาน

4.สำเนาเอกสารผลการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข (ถ้ามี)


แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >> https://www.nhso.go.th/.../841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf


หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. โทร. 1330


สปสช.เปิดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยา กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ข่าวแนะนำ