สรุปชัดครบทุกมาตรา! ประกันสังคมม.33 ม.39 ม.40 เงินเยียวยารอบ2 โอนเข้าบัญชีวันไหน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สรุปชัดครบทุกมาตรา! ประกันสังคมม.33 ม.39 ม.40 เงินเยียวยารอบ2 โอนเข้าบัญชีวันไหน

สรุปชัดครบทุกมาตรา! ประกันสังคมม.33 ม.39 ม.40 เงินเยียวยารอบ2 โอนเข้าบัญชีวันไหน

สรุปชัดครบทุกมาตรา! ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เดือนกันยายนนี้ โอนเงินเยียวยารอบ 2 เข้าบัญชีพร้อมเพย์วันไหนเช็กเลย

ภาพจาก AFP/แฟ้มภาพ/ประกันสังคม

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนของประกันสังคม ตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และถูกล็อกดาวน์ใน 29 จังหวัด ในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่สมัครและชำระเงินสมทบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 2.6 ล้านราย

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิแล้ว คาดว่ากรมบัญชีกลางจะโอนงบประมาณให้ สปส.ประมาณวันที่ 15 กันยายนนี้ จากนั้นจะเริ่มโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิอย่างช้าช่วงวันที่ 20-30 กันยายน

สำหรับไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยา

1.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 64 จำนวน 2.6 ล้านรายขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยามาตรา 40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 ก.ย.64 จะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง จากนั้น ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย. 64 จะเริ่มโอนเงินแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิ โดยวันโอนที่แน่นอนจะกำหนดอีกครั้ง แต่อยู่ในช่วงวันที่ 20.-30 ก.ย.64 โดยกลุ่มนี้ จะได้รับเงินรอบแรก 5,000 บาท

สำหรับผู้ที่อยู่ใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับสิทธิเยียวยา 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยาคราวละ 5,000 บาท หรืออาจได้รับคราวเดียว 10,000 บาท

2.ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64

3.นายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ที่ ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

4.ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยารอบ 2อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย.64

5.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยารอบ 2อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

สามารถตรวจสอบสิทธิได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/

โดยจะโอนให้ตามบัญชีที่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไว้แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง