เช็กด่วนเลย! อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน'โมเดอร์นา' ฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กด่วนเลย! อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน'โมเดอร์นา' ฟรี

เช็กด่วนเลย! อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน'โมเดอร์นา' ฟรี

เช็กด่วน! อบจ.ปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน'โมเดอร์นา'ฟรี เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่พรุ่งนี้ 13 กันยายน

ภาพจากAFP

วันนี้ (12ก.ย.64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมเปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า”ฟรี

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เเละมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหรืออื่นๆที่ทางสภากาชาดไทยกำหนดไว้ ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้

1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)*

2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป*

3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล*

4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ*

5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ใน

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

เอกสารที่ต้องใช้แนบไฟล์ เช่น บัตรคนพิการ, บัตรผู้สูงอายุ, บัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด, หนังสือยืนยันการตั้งครรภ์ เป็นต้น

*อบจ.ปทุมธานีขอตัดสิทธิ์บุคคลที่ลงทะเบียน ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด*

เช็กด่วนเลย! อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน'โมเดอร์นา' ฟรี


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง