“ดีพร้อม”ช่วยวิสาหกิจชุมชน ผ่านแคมเปญถุงดีพร้อมปันน้ำใจให้ชุมชน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

“ดีพร้อม”ช่วยวิสาหกิจชุมชน ผ่านแคมเปญถุงดีพร้อมปันน้ำใจให้ชุมชน

“ดีพร้อม”ช่วยวิสาหกิจชุมชน ผ่านแคมเปญถุงดีพร้อมปันน้ำใจให้ชุมชน

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดแคมเปญ “ถุงดีพร้อมปัน น้ำใจให้ชุมชน” ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดแคมเปญถุงดีพร้อมปัน น้ำใจให้ชุมชนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยคัดเลือกสินค้าวิสาหกิจชุมชน จำนวน 103 ราย จากทั่วประเทศ บรรจุในถุงดีพร้อม จำนวน 7,000 ถุง กระจายสู่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(เมื่อวันที่ 10 ..64)
ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

เรื่องโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

อัลบัมรูปภาพ 9ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง