กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

กทม.สรุปจำนวนผู้มารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต ระหว่าง 17 พ.ค. - 8 ก.ย. 64

วันนี้ (9ก.ย.64) เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ สรุปจำนวนผู้มารับการตรวจ COVID-19

ด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

ข้อมูลระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 8 ก.ย. 64

มียอดรวมผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น

แบบ ATK = 168,819 ราย

แบบ RT-PCR = 434,529 ราย

ข้อมูลจาก สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข ณ วันที่ 8 ก.ย. 64

ข้อมูลเพิ่มเติม:

6 หน่วยตรวจโควิดด้วย ATK ในกทม. https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3750306021735658

14 จุดตรวจ RT-PCR ยืนยันให้ผู้มีผล ATK เป็นบวก โทร.นัดล่วงหน้าเท่านั้น https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3736252896474304


กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต

กทม.สรุปจำนวนตรวจโควิดด้วยวิธี ATK และ RT-PCR จำแนกตามกลุ่มเขต


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง