TNN รอเลย! คลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

TNN

เกาะติด COVID-19

รอเลย! คลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

รอเลย! คลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

รอเลย! คลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ได้รับสิทธิเดิมต้องมาลงทะเบียนใหม่

วันนี้ (9ก.ย.64) น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังเป็นประธาน ในการพิจารณาว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนภายในปีนี้หรือไม่

ทั้งนี้ การลงทะเบียนรอบใหม่ จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียน โดยคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย 

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม 13.65 ล้านคน ก็จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ทั้งนี้ เกณฑ์ต่าง ๆ เสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว ขึ้นอยู่กับทางฝ่ายนโยบายว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไร คงต้องพิจารณาให้เหมาะสม โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลกระทบอย่างไร หากมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่

เบื้องต้น หลักเกณฑ์การร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเปลี่ยนไป โดยจะพิจารณาจากรายได้ของผู้ขอรับสิทธิ เช่น จากเดิมกำหนดรายละไม่เกินละ 1 แสนบาทต่อปี ก็จะปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว รวมทั้งจะมีการนำสินทรัพย์เข้ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น สมุดบัญชี ที่ดิน บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ กรณีผู้ที่ไม่เคยมีรายได้มาก่อน แต่ในช่วงที่ผ่านมามีงานทำ และมีรายได้ถึงเกณฑ์ แต่ยังมีบัตรใช้อยู่ก็จะต้องถูกตัดสิทธิด้วย เช่น ข้าราชการ พนักงานเอกชน

น.ส.กุลยา กล่าวว่า เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยจริง และปิดช่องไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างสิทธิ แต่คงยังไม่สามารถระบุได้ว่าการลงทะเบียนรอบใหม่ จะมีผู้ได้รับสิทธิมากหรือน้อยกว่าเดิมที่ 13.65 ล้านคน เพราะจะมีทั้งคนที่เข้ามาเพิ่ม และคนที่ไม่ผ่านสิทธิ เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ทุกกรณี แต่บัตรรอบใหม่นี้จะทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และจะมีการทบทวนข้อมูลทุกปี เช่น ปีนี้หากมีรายได้ ไม่ได้รับสิทธิ แต่หากปีต่อไป ไม่มีรายได้ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้


ข่าวแนะนำ