นายอำเภอนิคมพัฒนาและผอ.โรงพยาบาล รับมอบเต็นท์รองรับผู้ฉีดวัคซีน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

นายอำเภอนิคมพัฒนาและผอ.โรงพยาบาล รับมอบเต็นท์รองรับผู้ฉีดวัคซีน

นายอำเภอนิคมพัฒนาและผอ.โรงพยาบาล รับมอบเต็นท์รองรับผู้ฉีดวัคซีน

นายอำเภอนิคมพัฒนาและผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบเต็นท์รองรับผู้ฉีดวัคซีน พร้อมสำรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามขนาด 500 เตียง สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19

วันนี้(9ก.ย.64) นายภิรมย์ ชุมชน นายอำเภอนิคมพัฒนา พร้อมด้วย นพ.โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระยอง ร่วมรับมอบเต็นท์สำหรับรองรับผู้มารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 จากนายมนูญ วิวรรณ ตัวแทนเครือข่ายจิตอาสา จำนวน 8 หลัง มูลค่า ร่วม 2 แสนบาท

นพ.โกมล กล่าวว่า ขณะนี้ มีปริมาณผู้รับการฉีดวัคซีน ต้านไวรัส COVID-19 ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก การบริจาคในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนทุกคน จะได้ไม่แออัด และเป็นสถานที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ขณะที่ นายอำเภอนิคมพัฒนา กล่าวว่า เป็นช่องทางความร่วมมือของทุกฝ่ายที่พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการให้กำลังใจแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่ระบาดทั่วโลกอย่างหนักในขณะนี้ ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสังคมเรา เสมอมา

ด้านนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศตำบลมาบข่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสา ที่ร่วมกันบริจาค วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆตลอดมาโดยเฉพาะกับโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระยอง มูลค่า ร่วม 700,000 บาท เพื่อรวมพลังกันให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยกัน ต้องขอบพระคุณผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ทุกๆรายเพื่อประโยชน์ของผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ระยองทุกคน

นายอำเภอนิคมพัฒนาควงผอ.โรงพยาบาล รับมอบเต็นท์รองรับผู้ฉีดวัคซีน

นายอำเภอนิคมพัฒนาควงผอ.โรงพยาบาล รับมอบเต็นท์รองรับผู้ฉีดวัคซีน

นายอำเภอนิคมพัฒนาควงผอ.โรงพยาบาล รับมอบเต็นท์รองรับผู้ฉีดวัคซีน

นายอำเภอนิคมพัฒนาควงผอ.โรงพยาบาล รับมอบเต็นท์รองรับผู้ฉีดวัคซีน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง