ศธ.นำร่องเปิด "โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์" 68 แห่ง นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนได้

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศธ.นำร่องเปิด "โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์" 68 แห่ง นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนได้

ศธ.นำร่องเปิด โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ 68 แห่ง นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนได้

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำร่องมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 โดยใช้แนวทาง Sandbox Safety Zone in School (SSS) หรือ โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ 68 แห่ง

ภาพจาก Getty Images

วันนี้ (9 ก.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก "ไทยคู่ฟ้า" โดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมนำร่องมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 โดยใช้แนวทาง Sandbox Safety Zone in School (SSS) หรือ โรงเรียนแซนด์บ็อกซ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ เบื้องต้นจะเปิดในกลุ่มโรงเรียนประจำที่มีความพร้อม เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนนานาชาติ

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SSS มีเงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1.โรงเรียนประจำ 2.เป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่าย 3.ผ่านการประเมินความพร้อม ซึ่งต้องมีแนวปฏิบัติตามมาตรการ เช่น การจำกัดบุคคลเข้า-ออกโรงเรียนอย่างชัดเจน มีการคัดกรองโดยใช้วิธี Rapid Antigen test ครู บุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่า 85% เป็นต้น

ขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 68 แห่ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จะติดตามประเมินผลเพื่อเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป โดยยึดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนเป็นหลัก


ข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า

ข่าวแนะนำ