เช็กเงื่อนไขด่วน! นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีด "ไฟเซอร์" เข็ม 2

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กเงื่อนไขด่วน! นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีด "ไฟเซอร์" เข็ม 2

เช็กเงื่อนไขด่วน! นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีด ไฟเซอร์ เข็ม 2

นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" เข็ม 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เช็กเงื่อนไขด่วนเลย

วันนี้( 8 ก.ย.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า นนท์ Pfizer Link เปิดลงทะเบียนฉีด ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 1 เท่านั้น

*เงื่อนไขการจอง*

-เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น (ต้องมีทะเบียนบ้านที่นนทบุรี หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยอย่างน้อย 6 เดือน)

-ต้องฉีด AstraZeneca มาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับถึงวันฉีด Pfizer เป็นเข็ม 2 (ฉีด AZ เข็ม 1 ในช่วง 23/6/64 - 23/8/64)

-ไม่รับฉีดเป็น Pfizer เข็ม1 ทุกกรณี เนื่องจาก มีวัคซีนมีจำนวนจำกัด

ลงทะเบียนที่ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontlink/

1.ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง วันที่ 7-10 ก.ย. 64 (ภายในเวลา 20.00 น.)

- ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

- หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

- กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง

1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

2) โรคหัวใจและหลอดเลือด

3) โรคไตวายเรื้อรัง

4) โรคหลอดเลือดสมอง

5) โรคมะเร็งทุกชนิด

6) โรคเบาหวาน

7) โรคอ้วน เพิ่มเติมโรคความดันโลหิตสูง และโรคทางพันธุกรรม)

2.ลงทะเบียนกลุ่มปกติ วันที่ 11-13 ก.ย. 64 (ภายในเวลา 20.00 น.)

สถานที่และวันนัดฉีดวัคซีน

- Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 15 และ 20 ก.ย. 64 วันละ 2,350 คน

-MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 18 และ 19 ก.ย. 64 วันละ 5,000 คน

เช็กเงื่อนไขด่วน! นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีด ไฟเซอร์ เข็ม 2


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง